RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed olan şair Urfa (Ruha)’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ahmed Rüşdî Efendi olarak tanındı. Küçük yaşta Halep kadısı, sonra Mekke-i Mükerreme payesiyle Edirne kadısı olan Es’ad Efendi’nin yanında yetişti. Sayısız ilim öğrendi ve bir süre Es’ad Efendi’nin hizmetinde bulundu. Daha sonra Enderun ağalarından Vezir Hatibzâde Ahmed Dâniş Efendi’nin yanında İsakçı ambar kâtipliğinde görev yaptı. Ardından Sadrazam İvazzâde Halil Paşa’nın yardımı ile kethüda halifeleri arasına dâhil oldu. Sultan I. Abdülhamid dönemi (1774-1789) başlarında vefat etti. Neşeli, nazik ve hoşsohbet bir kimseydi.

Âdâb-ı Zurâfâ (Erdem 1994: 126)’ya göre Ezân-ı Muhammedî Tarihi adlı bir eseri vardır. On sekizinci yüzyılın nükteli ve ölçülü söz söyleyen, zeki şairlerindendir. Kaynaklarda eserlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1404.

Erdem, Sadık (2007). “Rüşdî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 376.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 126-27.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 397.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. I/344.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
2Suut Kemal Yetkind. 13 Eylül 1903 - ö. 18 Nisan 1980Doğum YeriGörüntüle
3NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?Doğum YeriGörüntüle
4FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Doğum YılıGörüntüle
5Suut Kemal Yetkind. 13 Eylül 1903 - ö. 18 Nisan 1980Doğum YılıGörüntüle
6NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?Doğum YılıGörüntüle
7FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Ölüm YılıGörüntüle
8Suut Kemal Yetkind. 13 Eylül 1903 - ö. 18 Nisan 1980Ölüm YılıGörüntüle
9NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715MeslekGörüntüle
11Suut Kemal Yetkind. 13 Eylül 1903 - ö. 18 Nisan 1980MeslekGörüntüle
12NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?MeslekGörüntüle
13FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Suut Kemal Yetkind. 13 Eylül 1903 - ö. 18 Nisan 1980Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Madde AdıGörüntüle
17Suut Kemal Yetkind. 13 Eylül 1903 - ö. 18 Nisan 1980Madde AdıGörüntüle
18NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?Madde AdıGörüntüle