RÜŞDÎ, Mustafa Rüşdî Efendi

(d. ?/? - ö. Ocak-Şubat 1723/Rebiyülâhır 1135)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İzmir’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Mustafa Rüşdî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Ebû Saîdzâde Feyzullah Efendi’nin şeyhülislâmlığında Sultan Bayezid Medresesi iadesinden mülâzım oldu. Kırk akçelik medrese müderrisliğinden sonra İzmir civarındaki Mehmed Paşa Medresesi’ne ibtida-i haric itibarı ile müderris oldu. Daha sonra Kurşunlu Medresesi diye de bilinen Sultan Selim Medresesi’ne atandı. İzmir müftüsü oldu. Bu görevde iken Rebiyülâhır 1135/Ocak-Şubat 1723’te vefat etti. Bilgisiyle tanınan bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şeyhî Mehmed Efendi (Özcan 1989: 740)’de şiirlerinden örnekler bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1407.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 125.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 341.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 740. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Öyküne şem‘-i rûy-ı nigâra aceb olmaz

Kim ortaya düşmüşde hayâ vü edeb olmaz

(ve lehû)

Etmeyen râz-ı dilin i‘lâm mânend-i sadef

Bir dür-i şehvârı eyler râm mânend-i sadef

Dâye-i nîsân lutf-ı yârdan mahrûm olur

Her ki dil-çâk olmaya mâdâm mânend-i sadef

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 740.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1M. Necati Özsud. 1922 - ö. 1999Doğum YeriGörüntüle
2Erdoğan, Fatihd. 23 Nisan 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ünlüer, İhsand. 14 Mayıs 1926 - ö. 4 Mayıs 1990Doğum YeriGörüntüle
4M. Necati Özsud. 1922 - ö. 1999Doğum YılıGörüntüle
5Erdoğan, Fatihd. 23 Nisan 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ünlüer, İhsand. 14 Mayıs 1926 - ö. 4 Mayıs 1990Doğum YılıGörüntüle
7M. Necati Özsud. 1922 - ö. 1999Ölüm YılıGörüntüle
8Erdoğan, Fatihd. 23 Nisan 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ünlüer, İhsand. 14 Mayıs 1926 - ö. 4 Mayıs 1990Ölüm YılıGörüntüle
10M. Necati Özsud. 1922 - ö. 1999MeslekGörüntüle
11Erdoğan, Fatihd. 23 Nisan 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ünlüer, İhsand. 14 Mayıs 1926 - ö. 4 Mayıs 1990MeslekGörüntüle
13M. Necati Özsud. 1922 - ö. 1999Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Erdoğan, Fatihd. 23 Nisan 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ünlüer, İhsand. 14 Mayıs 1926 - ö. 4 Mayıs 1990Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16M. Necati Özsud. 1922 - ö. 1999Madde AdıGörüntüle
17Erdoğan, Fatihd. 23 Nisan 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ünlüer, İhsand. 14 Mayıs 1926 - ö. 4 Mayıs 1990Madde AdıGörüntüle