SABÎH, Ali Ağa

(d. ?/? - ö. Receb 1134/Nisan-Mayıs 1722)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Valide Kethüdası olarak tanınmış meşhur Mehmed Paşa’nın hazinedârı Yusuf Ağa’nın oğludur.Asıl adı Ali’dir. Ali Ağa sanıyla tanındı. Mahlası Sabîh’tir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Genç yaşından itibaren iyi bir eğitim gördu. Devrin ünlü alimlerinden birinden mülâzım olduktan sonra divan kalemi kâtipliği yaptığı sırada, genç yaşta Receb 1134/Nisan-Mayıs 1722’de öldü.

Yaşadığı asırda yazdığı şiirleriyle üne kavuşmuş bir şairdir (Erdem 1994: 181).

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 181.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (hzl.) (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Kurnaz, C. ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Dîvan Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. 2 C., Ankara: Bizim Büro Yay. I/ 549.

Özcan Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri: Vakâyi’u’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. IV/741.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLKÜ ÇETİNKAYA
Yayın Tarihi: 09.08.2014
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gayrı göredim cilvede çâh-ı zekânında

Ben cilvedeyüm kâkül-i anber-şikeninde

Nâme-i himâyetde ser-â-ser de göreydik

Bir şem’-i fürûzendeyi dehr encümeninde

Gül-berg-i ruh-ı yâri temâşâya Sabîhin 

Her mû reh-i nezzâre-i dildir bu teninde

(Özcan Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri: Vakâyi’u’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. IV/741.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tarık Özcand. 10 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Doğum YeriGörüntüle
4Tarık Özcand. 10 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Doğum YılıGörüntüle
7Tarık Özcand. 10 Temmuz 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Ölüm YılıGörüntüle
10Tarık Özcand. 10 Temmuz 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15MeslekGörüntüle
13Tarık Özcand. 10 Temmuz 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tarık Özcand. 10 Temmuz 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Madde AdıGörüntüle