SÂDÎ, Seyyid Mehmed

(d. 1190/1774 - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sâdî 1774 senesinde Sivas’ta dünyaya geldi. Asıl adı Seyyid Mehmed’dir. Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri adlı kitapta, yalnızca özel kütüphanelerde bulunduğu belirtilen kendisine ait Nasâyih-i Sâlih adlı eserden yola çıkılarak, bu çalışmayı hazırlarken altmış yedi yaşında olduğu, medresede eğitim aldığı, Hicaz’a gittiği ve Halveti tarikatının Şemsi koluna bağlı olduğu şeklindeki bilgilere ulaşılabildiği ifade edilmiştir (Çapraz 2008: 105). Şairin ölüm tarihi bilinmemektedir.

Şairin, yukarıda sözü edilen Nasâyih-i Sâlih adlı 10 sayfa hâlinde 1168 beyitten oluşan manzum bir esere sahip olduğu belirtilmektedir. Şairin tam boyutlu şiir örneklerine rastlanmaz. Bununla birlikte, Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri adlı eserden alınan kendisine ait bazı beyitler aşağıda sunulmaktadır. (2008: 105 ve 371-372). 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 03.03.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

……..

Hıyânet eyleme bir şeyle zinhar
Emn-i sâdık ol va’de-i vefâda

Halîm ol hüsn-i halk eyle kamuya
Eziyet eyleyip olma cefâda

Hermân eyle kamuya afv ü ihsân
Sana kemlik edeni alma yâda

Gelüp insâfa fikreyle dem-a-dem
Müdâvim ol hulûs u inkıyada

Kimesne kuvvetiyle olma mürur
Gelür elbette hazır ol sanada


Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay. 371.


Nefes

……….

Hulûs üzre muhabbet yok kamuda
Sadâkat kalmadı hiç âşinâda

Mülâkî ölse rüya hande eyler
Ki şefkat yok derûn-ı (…)

Büyük küçük belirsiz oldu şimdi
Sefîh-i şâb u şeyh oldu sabâda

Kelâm-ı Hâk nasâyih yoktur asla
Mecâlis-i zemm gıybet iftirâda

Derûnî şefkat ve hem merhamet yok
Muhabbet gözde kaldı merhabâda

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay. 372.İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAYYARd. ? - ö. 1985Doğum YeriGörüntüle
2BAĞRIYANIK, Ali Özkurd. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KEMAL, Kemal Ozanoğlud. 1929 - ö. 2007Doğum YeriGörüntüle
4İBRÂHÎM, Kuşadalıd. 1774 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
5HÂKİM, Dâvud Paşad. 1774 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
6ARİF, Mustafa Ağad. 1774 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İBRÂHÎM, Kuşadalıd. 1774 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
8HÂKİM, Dâvud Paşad. 1774 - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
9ARİF, Mustafa Ağad. 1774 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İBRÂHÎM, Kuşadalıd. 1774 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂKİM, Dâvud Paşad. 1774 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ARİF, Mustafa Ağad. 1774 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İBRÂHÎM, Kuşadalıd. 1774 - ö. 1846Madde AdıGörüntüle
14HÂKİM, Dâvud Paşad. 1774 - ö. 1851Madde AdıGörüntüle
15ARİF, Mustafa Ağad. 1774 - ö. ?Madde AdıGörüntüle