SAFÂYî, Mustafa Dede

(d. ?/? - ö. 1100/1688-89)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mustafa Safâyî Dede, Kasımpaşalı olup, Mevlevî bir şairdir. Şeyh Halil Fâzıl Dede’ye intisap ile zâhir ve bâtın ilimlerini tahsil etmiş ve Mesnevî’ye derin bir vukufiyet sağlamıştır. Vefat tarihi 1100/1688-89’dur. Kasımpaşa Mevlevîhânesinde medfundur.

Esrar Dede, şiirlerini “hoş-âyende ve kabûle sezâ” olarak vasfeder (Genç 2000: 311-312).

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Nâşiri: Rif’at.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ABDULLAH EREN
Yayın Tarihi: 09.04.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

N’olur dil-ber bana itse cefâyı
Budur âdâb-ı tarz-ı âşinâyı
O da bir iltifât-ı ma’nevîdür
Ne bilsün ehl-i sûret bu edâyı
Safâyî hâtırum var derd-i dilden
Safâyî gamda buldum ben safâyı

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 312)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şerif Çavdaroğlud. 11 Aralık 1873 - ö. 3 Eylül 1958Doğum YeriGörüntüle
2FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Doğum YeriGörüntüle
3İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4Şerif Çavdaroğlud. 11 Aralık 1873 - ö. 3 Eylül 1958Doğum YılıGörüntüle
5FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Doğum YılıGörüntüle
6İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
7Şerif Çavdaroğlud. 11 Aralık 1873 - ö. 3 Eylül 1958Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Ölüm YılıGörüntüle
9İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10Şerif Çavdaroğlud. 11 Aralık 1873 - ö. 3 Eylül 1958MeslekGörüntüle
11FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726MeslekGörüntüle
12İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08\'den sonraMeslekGörüntüle
13Şerif Çavdaroğlud. 11 Aralık 1873 - ö. 3 Eylül 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Şerif Çavdaroğlud. 11 Aralık 1873 - ö. 3 Eylül 1958Madde AdıGörüntüle
17FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Madde AdıGörüntüle
18İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08\'den sonraMadde AdıGörüntüle