SAFHÎ, Tavlabaşızâde Mustafa

(d. ?/? - ö. 1723-24/1136)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl Adı Mustafa, mahlası Safhî’dir. Tavlabaşızâde sanıyla tanındı. Edirne’de doğdu. Şehremîni, şıkk-ı sâlis defterdarı, Haremeyn muhasebecisi oldu. Ömrünün sonlarında Mekke’de mücavir olarak kaldı. Cidde kâtipliği yaptı, Kabe’yi ziyaret etti ve bir müddet sonra Şeyhü’l-harem oldu. 1136/1723-24 yılında vefat etti.

Sâlim'e göre, şiirleri çoktu, ancak başarılı değildi (İnce 2005: 465).

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zâde Süleymân Sa’deddîn. Mecelletü’n-Nisâb. Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi No: 628. vr. 294b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 15.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Koydu gam leşkeri yüz gönlüme hâmûn hâmûn

Kara bayraklı alemler ucu gül-gûn gül-gûn

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 465.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
2HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
4HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33Doğum YılıGörüntüle
7HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33Ölüm YılıGörüntüle
10HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893MeslekGörüntüle
11HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33MeslekGörüntüle
13HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
17HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33Madde AdıGörüntüle