ŞAH MUHAMMED ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 1591/1000)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehemmed olup, Mevlânâ soyundan Emir Âdil Çelebi (öl. 865 / 1460)'nin torunu, kadı Hürrem Çelebi'nin oğludur. Tahsilini Afyon'da aldı. Ayrıca, medrese eğitimi de gördü. Çivizâde ile Anadolu, Rumeli ve Mısır'da kadılık yaptı. Daha sonra çeşitli yerlerde nâib olarak görevlendirildi. Edirne, Bursa ve İstanbul'da müderrisliklerde bulundu. Babasının vefatından sonra Afyon Mevlevî Dergâhı'na şeyh oldu. Kanûnî devri (1494-1566) şâirlerdendir. Vefatında babası Hızır Şah'ın yanına gömüldü. Esrar Dede ve Ali Enver'e göre, ilim tahsilinden sonra şiir ve nesir yazmaya başladı. Esrar Dede ve Ali Enver'in Tezkireleri'nde kayıtlı olan bir kıta ve beytinden anlaşıldığına göre, şiirleri dervişâne olup, şâirliği orta seviyededir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Ali Enver (1309/ 1891). Semâhâne-i Edeb.

Genç, İlhan (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Mustafa Sakıp Dede (1283). Sefîne-i Nefise fi'l-Menâkıb-ı Mevleviyye (Sefine-i Nefise fî Menakıb-ı Sülale-i Mevlevîyye). Millî Ktp. MF. 1994 A 3333. 2 / 217.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 23.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Zikr ü fikr-i mâ-sivâyı terk eden

Hâl ü kâl u sırr-ı kârı derk iden

Hayret ile eyleyüp tayy-ı zamân

Kande olsa 'ayşını püberg iden

Kadr ü 'ıyd olup şeb ü rûzı temâm

Oldurur def'-i telâş-ı merg iden

Genç, İlhan (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 250. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA, Mustafa Avşard. 10.10.1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FAKI, Fakı Edeerd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DOST KAMİL/KUL KAMİL, Kamil Sayınd. 08.01.1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA, Mustafa Avşard. 10.10.1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FAKI, Fakı Edeerd. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DOST KAMİL/KUL KAMİL, Kamil Sayınd. 08.01.1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA, Mustafa Avşard. 10.10.1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FAKI, Fakı Edeerd. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9DOST KAMİL/KUL KAMİL, Kamil Sayınd. 08.01.1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA, Mustafa Avşard. 10.10.1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FAKI, Fakı Edeerd. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12DOST KAMİL/KUL KAMİL, Kamil Sayınd. 08.01.1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MUSTAFA, Mustafa Avşard. 10.10.1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAKI, Fakı Edeerd. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DOST KAMİL/KUL KAMİL, Kamil Sayınd. 08.01.1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUSTAFA, Mustafa Avşard. 10.10.1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FAKI, Fakı Edeerd. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DOST KAMİL/KUL KAMİL, Kamil Sayınd. 08.01.1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle