SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendi

(d. 1149/1736 - ö. 1267-69/1852-54)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1149/1736 yılında Ahıska yakınlarındaki Tayfur'da doğdu. Ahıska yakınında Vifor adlı yerde imamlık yapan bir zatın oğludur. Sâkıb Efendi, müderris ve saray doktorlarından idi. Hacegân rütbesini aldı. Gençliğinde babası ile beraber İstanbul'a Irgadbazarı'nda bulunan Kara Mustafa Paşa medresesinde ikamet etti. Gayreti ve çalışkanlığı ile müderrisliğe ulaştı. Tıp alanında olan bilgisinden dolayı Süleymaniye Camisi karşısında bulunan Tiryaki Çarşısı'ndaki tıbhane hocalığında bulunarak bir müddet tıp ilmi eğitimi ile vaktini geçirdi. Emekli iken 1267-69/1852-54 senesi sonlarında vefat etti. Fatîn Efendi'nin doktorlardan duyduğu kadarıyla vefat ettiğinde 120 yaşında imiş.

Şiirleriyle çok tanınmamış ve şiirle fazla meşgul olmamıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

M. Şemseddîn Sâmi (1996). Kâmûsü'l-A'lâm. C. III. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kılıç, Filiz (hzl.)(1988). Tezkire-i Şuara-yı Şefkat-i Bağdadî. ekitap.kulturturizm.gov.tr. [erişim tarihi: 23.05.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zülf-ı ejder-hamların i'dâmda gülfem gösterir

Dil-rübâlar birbirine bunda perçem gösterir

Mey-fürûş-ı kudsiyânın hîçe almazlar sözin

Şîre-i engûrlar câyında her-dem gösterir

Eşheb-i aşkın süvârı dâm-ı gîsûdan sakın

Reh-zen-i çarhı giyâh-ı huşkı şeb-nem gösterir

Deşt-i istignâya darb ile hıyâm-ı himmetün

Yevm-i la-yenfa günehkârân ebkem gösterir

Sâkıbâ nûr-ı İlâhîye yüzin tut her seher

Beste-i zencîr-i hûbân olma pür-gam gösterir

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: 40.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GARİBd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ömer Faik Numanzaded. 1872 - ö. 1937Doğum YeriGörüntüle
3GÂMIZÎ ALİ BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Doğum YılıGörüntüle
5HEKİMBAŞI ABDÜLAZİZ EFENDİd. 1736 - ö. 1784Doğum YılıGörüntüle
6ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Ölüm YılıGörüntüle
7HEKİMBAŞI ABDÜLAZİZ EFENDİd. 1736 - ö. 1784Ölüm YılıGörüntüle
8ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794MeslekGörüntüle
9HEKİMBAŞI ABDÜLAZİZ EFENDİd. 1736 - ö. 1784MeslekGörüntüle
10ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HEKİMBAŞI ABDÜLAZİZ EFENDİd. 1736 - ö. 1784Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ENVERÎ, Sa'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Madde AdıGörüntüle
13HEKİMBAŞI ABDÜLAZİZ EFENDİd. 1736 - ö. 1784Madde AdıGörüntüle