SEHÂYÎ, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Niğbolu’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Zeyniyeden Şeyh Zeynel’in oğludur. Döneminin tanınmış şairlerindendir. Sehâyî’nin doğum ve ölüm tarihi bilinmemekle birlikte Âşık Çelebi, tezkiresinde, onun öğrenimine devam ettiğini ve elinden tutulursa ilimde çok iyi yerlere gelebileceğini ifade etmektedir. Aynı zamanda Sehâyî, Âşık Çelebi’nin Çernovi kadılığı için de bir tarih kıt’ası söylemiştir (Kılıç 2010: 948-949).

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kılıç, Filiz-Bülbül, Tuncay (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 43. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Koparma agzun ile goncesin gülistânun

Acıtma yüregini ‘andelîb-i nâlânun  

Dîvânelikler itdüm ol gül-‘izâra karşu

Artar cünûn-ı ‘âşık evvel bahâra karşu  

Mu’ammâ-yı Hasan u Hüseyn

Ne dirlik çeşm-i câdûsından ayru

Ser-i mû denlü ebrûsından ayru  

Târîh (Âşık Çelebi’nin Çernovi kadılığına düşürülen tarih kıt’âsı)

Bir münâsib yir aradılar gönülden ‘Âşık’a

Ehl-i ‘irfân kimi Şumnı didi kimi Tırnovi

Yiri gögi cer idüp âb u hevâ cûyân iken

Yazdı târîhin anun biri kazâ-yı Çernovi  

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18Doğum YeriGörüntüle
3RIZÂYÎ, Rıdvân Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EMÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂYÎ, Rıdvân Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7EMÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂYÎ, Rıdvân Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10EMÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RIZÂYÎ, Rıdvân Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EMÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18Madde AdıGörüntüle
15RIZÂYÎ, Rıdvân Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle