ŞEREF, Mehmed Şeref

(d. 1234/1815 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1234 /1815 yılında İstanbul'da doğdu. 1253/1837 yılında evkaf kâtibi oldu. 1262/1845 yılında hocalık rütbesine yükseldi. 1267/1850 yılında Hazine yazı işleri kâtipleri sınıfına dâhil oldu ve Fatîn Tezkiresi'nin basılmasından önce 1271/1854 yılında dîvân kitâbeti hizmetiyle Rumeli tarafına gitti. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Şiirin mazmunlarına aşina bir şair idi. Bir mikdar şiiri vardır (Fatîn 1271: 213).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cândan tenhâ dilermiş yâr vuslat-hâneyi

Hâne-i tenden çıkardum ben de ol bîganeyi

Firkat-i yâr ile âşık na'ş-ı bî-rûh oldığın

His idüp mürgan ser-i Mecnûn'da yapmış lâneyi

Eylemiş sûzân u giryân şem'i evvel aşkile

Eyleyen sûzân şevk-i şem ile pervâneyi

Şimdi hâkinden sebû-yı mey yapar üstâd-ı çarh

Doldururken bir zamân Cem zevk ile peymâneyi

Gâlibâ sevdâyı sarmış zülf-ı cânâna Şeref

Bend-i gîsûsında görmüşler dil-i dîvâneyi

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 213.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Asaf Hâlet Çelebid. 27 Aralık 1907 - ö. 15 Ekim 1958Doğum YeriGörüntüle
2Işıl Kocaoğland. 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TÂ'İB, İsmâ'ild. ? - ö. 1714-15Doğum YeriGörüntüle
4ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhîd. 1815 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
6NECMÎ, Ömer Necmî Efendi, İstanbullud. 1815 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhîd. 1815 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Ölüm YılıGörüntüle
9NECMÎ, Ömer Necmî Efendi, İstanbullud. 1815 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhîd. 1815 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869MeslekGörüntüle
12NECMÎ, Ömer Necmî Efendi, İstanbullud. 1815 - ö. 1889MeslekGörüntüle
13ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhîd. 1815 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NECMÎ, Ömer Necmî Efendi, İstanbullud. 1815 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhîd. 1815 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Madde AdıGörüntüle
18NECMÎ, Ömer Necmî Efendi, İstanbullud. 1815 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle