ŞEREF, Mehmed Şeref

(d. 1815/1234 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1234 /1815 yılında İstanbul'da doğdu. 1253/1837 yılında evkaf kâtibi oldu. 1262/1845 yılında hocalık rütbesine yükseldi. 1267/1850 yılında Hazine yazı işleri kâtipleri sınıfına dâhil oldu ve Fatîn Tezkiresi'nin basılmasından önce 1271/1854 yılında dîvân kitâbeti hizmetiyle Rumeli tarafına gitti. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Şiirin mazmunlarına aşina bir şair idi. Bir mikdar şiiri vardır (Fatîn 1271: 213).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 09.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cândan tenhâ dilermiş yâr vuslat-hâneyi

Hâne-i tenden çıkardum ben de ol bîganeyi

Firkat-i yâr ile âşık na'ş-ı bî-rûh oldığın

His idüp mürgan ser-i Mecnûn'da yapmış lâneyi

Eylemiş sûzân u giryân şem'i evvel aşkile

Eyleyen sûzân şevk-i şem ile pervâneyi

Şimdi hâkinden sebû-yı mey yapar üstâd-ı çarh

Doldururken bir zamân Cem zevk ile peymâneyi

Gâlibâ sevdâyı sarmış zülf-ı cânâna Şeref

Bend-i gîsûsında görmüşler dil-i dîvâneyi

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 213.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAFÎD, Mehmed Hafîd Bey, İstanbullud. 1850 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
2Erkut Tokmand. 4 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3(MEVLEVİ) MEHMET ABDÜLBAKİd. 1882 - ö. 25.02.1935Doğum YeriGörüntüle
4GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhîd. 1815 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhîd. 1815 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
10GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883MeslekGörüntüle
11ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhîd. 1815 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883MeslekGörüntüle
13GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhîd. 1815 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
17ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhîd. 1815 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle