Şevket (Mehmed)

Şevket
(d. 1861 / ö. 1337/1918-19)
Şâir
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Şevket mahlasını kullanan şâirin asıl adı Mehmed olup 1278/1861-62 yılında Urfa’da doğmuştur. Neccâr-zâde ailesinden olup babası Eyüp Ağa’dır. İlk eğitimini kendisi de şair olan ağabeyi Hikmet’in yanında almaya başlamış ve Şevket mahlasını da ağabeyi vermiştir. Daha sonra eğitimine Hasan Paşa ve Halîlü’r-Rahmân Medreselerinde devam etmiştir. Şair, Abbâs Vâsık Efendi, Halil Hoca ve Hacı Mustafa Hâfız gibi dönemin ileri gelen hocalarından Arapça ve diğer İslâmî ilimleri öğrenmiştir (Alpay, 1986:2017). Kaynaklarda hiç evlenmediği, Hasan Paşa ve Mevlid-i Halil Câmilerinde edebiyat dersi verdiği, buralarda vakit geçirmekten, dost meclislerinde şiir okumaktan zevk aldığı, derviş-meşrep biri olduğundan bahsedilir. Şair, 1337/1918-19 yılında Urfa’da çok sevdiği Dergah’ta vefat etmiştir. Harrankapı Mezarlığı’na defnedilmiştir (Karahan, 1991:9-24).

Kaynaklarda 300 kadar şiiri olduğu aktarılsa da günümüze 170 şiiri gelmiştir. Şairin Divan, Kuru Kafa ve Molla Ömer Dağı adlı bilinen üç eseri vardır. Kuru Kafa adlı eseri manzum ve mensur karışık olup 55 sayfadan ibaret küçük bir eserdir. Şiirleri A. Karahan tarafından yayınlanmıştır. Şevket, 19. Asırda klasik şiir zevkini taşrada devam ettiren şairlerdendir. Dönemine göre üslup bakımından başarılı bir şair olup şiirlerinde aldığı eğitimin etkisiyle de edebiyata dair unsurları başarıyla kullanır. Şiirlerinde dinî konulara ağırlık vermiş, Klasik şiirde yer alan dinî şahsiyetler hakkında şiirler kaleme almıştır. Hz. Hüseyin İçin yazdığı mersiyesi duygu yönü ağır basan bir şiirdir. Sade bir dil kullanmış olsa da Arapça ve Farsçanın da etkileri görülür (Karahan, 1991:9-24).

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. Şanlıurfa: Dal Yay.

İslamoğlu, Abdülmecit (2018). "Mehmed Şevket ve Şiirlerinde Peygamber Sevgisi". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (41): 200-216.

Karahan, Abdulkadir (1991). Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirleri. Ankara: Semih Ofset ve Matbaacılık Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KENAN BOZKURT
Yayın Tarihi: 22.04.2019
Güncelleme Tarihi: 16.12.2021

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Divan? / ??Şiir
Kuru Kafa? / ??Şiir
Molla Ömer Dağı? / ??Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Faruk Habiboğlud. 17 Ağustos 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NAHİDE, Nahide Yılmazd. 1926 - ö. 28.04.2009Doğum YeriGörüntüle
3Abdülkadir Karahand. 1 Eylül 1913 - ö. 28 Temmuz 2000Doğum YeriGörüntüle
4Süleyman Tevfik Özzorluoğlud. 1861 - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
5BEKİR, Bekir Akkuşd. 1860-1861 - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
6AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Süleyman Tevfik Özzorluoğlud. 1861 - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
8BEKİR, Bekir Akkuşd. 1860-1861 - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
9AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Süleyman Tevfik Özzorluoğlud. 1861 - ö. 1939MeslekGörüntüle
11BEKİR, Bekir Akkuşd. 1860-1861 - ö. 1939MeslekGörüntüle
12AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Süleyman Tevfik Özzorluoğlud. 1861 - ö. 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEKİR, Bekir Akkuşd. 1860-1861 - ö. 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Süleyman Tevfik Özzorluoğlud. 1861 - ö. 1939Madde AdıGörüntüle
17BEKİR, Bekir Akkuşd. 1860-1861 - ö. 1939Madde AdıGörüntüle
18AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Madde AdıGörüntüle