SEYYİD, Muhammed Sa'îd Ağa

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Muhammed Sa'îd'dir. Şiirlerinde Seyyid mahlasını kullandı. Seyyid Abdullah Efendi'nin oğludur. Yanındaki gençlere eğitim amacıyla dersler verdi. Tezkire şairi Hatîbî kendisinden Sa'dî'nin Gülistan'ını okudu.

Fuzûlî'nin gazeline bir tahmis kaleme aldı. Dâvud Paşa'nın 1214/1799 senesinde inşa ettirdiği toplardan birine bir tarih kaleme aldı (Akkuş 2008: 179-184).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Tahmis

Dün ü gün mihnet ü gamla güzârândır zemenim

Vasf u ta'rîf ile ta'bîr olunmaz mihenim

Derd-i dil şerhine cânâ nâ-tüvândır dehenim

Penbe-i merhem-i dâg içre nihândır bedenim

Diri oldukça libâsım budur ölsem kefenim

Aşk-ı pervâne ile niçe bir olur bülbül

Birisi vasla-i nâlân biri ebsem müş'il

Bir nasîhat iderim ben sana dinle eyi bil

Cânı cânân dilemiş vermemek olmaz ey dil

Ne nizâ eyleyelim ol ne senindir ne benim

Kâm-yâb olmadım asla bu cihân halkından

Dil-i bî-çâre rehâ bulmadı dil tavkından

Nağme-senc olsa eğer sanma anı zevkinden

Taş deler âhım oku şehd-i lebin şevkinden

N'ola zenbûr evine benzese beytü'l-hazenim

Hiç yok hâsılı Seyyid bu tehî güftârın

Çünki fehm eylemiş hubb-ı vatan esrârın

Cevri her lahza füzûn olsa da her ağyârın

Edemem terk Fuzûlî ser-i kûyun yârın

Ne kadar zulm yeriyse bana hoştur vatanım

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 180.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VÂLİHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÂLÎ, Hâlî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VÂLİHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÂLÎ, Hâlî Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VÂLİHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLÎ, Hâlî Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VÂLİHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂLÎ, Hâlî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14VÂLİHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HÂLÎ, Hâlî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle