SEYYİD, Seyyid Mesud Efendi

(d. ?/? - ö. Şaban 1083/Kasım-Aralık 1672)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl İsmi Mes'ud'dur. IV. Murad (saltanatı: 1623-1640)'ın hekimbaşısı olan Seyyid Mehmed'in oğludur. Yümnî'de babasının ismi, Şifâyî'nin oğlu Mehmed Çelebi olarak yanlışlıkla Seyyid Mes'ud'un ismi olarak kaydedilmiştir (Erdem 2013: 8). Babası, 1048/1638-39'da Bağdat Seferi'nde vefat etti. İlk eğitimini babasından aldı. Daha sonra Fazıl Uzun Hasan Efendi'den eğitim gördü. Kırkakça Medrese'den mazul iken 1068/1657-58'de Kadı Mahmud Medresesi'ne hariç ile görevlendirildi. Safer 1072/ Eylül-Ekim 1661'de Merdümiye Medresesi'ne tayin edildi. Cemaziyelahir 1074/ Aralık-Ocak 1663-64'te Has Odabaşı Medresesi'ne tayin edildi. Muharrem 1075/ Temmuz-Ağustos 1664'te Hasan Efendi Medresesi'nde çalışmaya başladı. Cemaziyelahir 1076/ Aralık-Ocak 1665-66'da Sadi Efendi Medresesi'ne; Ramazan 1077/ Şubat-Mart 1667'de Beşiktaş'ta bulunan Sinan Paşa Medresesi'ne; Rebiülevvel 1079/ Ağustos-Eylül 1668'de Mustafa Ağa Medresesi'ne; Rebiülahir 1080/ Ağustos-Eylül 1669'da Sahn-ı Seman'dan birine; Zilhicce 1081/ Nisan-Mayıs 1671'de Kadırga Limanı'nda bulunan Mehmed Paşa Medresesi'ne; Cemaziyelahir 1083/ Eylül-Ekim 1672'de Ali Paşa-yı Atîk Medresesi'ne tayin edildi. Şaban 1083/ Kasım-Aralık 1672'de vefat etti. Şiirlerinde, Seyyid mahlasını kullandı (Özcan 1989: 3/395-96).

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.)(2013). Tezkire-i Şuarâ-i Yümnî. Ankara: TTK Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.03.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beni hayrân iden cânâ hep efkâr-ı mahabbetdür

Ne mümkin zerresin ifşâ ki esrâr-ı mahabbetdür

 

Bu cism-i zârım üzre lâleveş yakdum şu denlü dâg

Görenler didiler açılmış ezhâr-ı mahabbetdür

(Erdem, Sadık (hzl.)(2013). Tezkire-i Şuarâ-i Yümnî. Ankara: TTK Yay. 9.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Doğum YeriGörüntüle
3RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Doğum YeriGörüntüle
4Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
5LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Doğum YılıGörüntüle
6RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Doğum YılıGörüntüle
7Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
8LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -MeslekGörüntüle
11LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702MeslekGörüntüle
12RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70MeslekGörüntüle
13Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Madde AdıGörüntüle
17LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Madde AdıGörüntüle
18RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Madde AdıGörüntüle