SIDKÎ, Abdullah Sıdkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1160/1747-48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah’dır. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’da Firuz Ağa mahallesinde geçti. Üstadı Nahifî’ye talebelik etmenin yanında sıra onunla yakın bir dostluk kurdu. Şiir ve inşayı Nahifî'den öğrendiği için "Nahifî Sıdkî'si" olarak tanındı. Nuh Efendi'den mülazım oldu. Tikveş’te kadı olarak görev yapması sebebiyle Tikveş Kadısı namıyla da anıldı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Sicill-i Osmanî’de ise ölüm tarihinin 1162/1748-49 olarak gösterilmektedir (Akbayar 1996:1505).

Tezkirelerde, işitme özürlü olmakla birlikte geniş bilgisiyle tanınan, ince sözlü, dürüst,basiret sahibi bir kimse olduğu söylenir. Ona ait kalan tek şiir örneği tezkirelerdeki bir beyitten ibarettir. 

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreya Sicill-i Osmanî, İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yay. 5 : 1505.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 186.

Hüseyin Râmiz. Âdâb-ı Zurafâ. Süleymaniye Ktp. Es‘ad Efendi, Nu. 3873.vr.64a.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü‘ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 463.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhûd Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. İstanbul. 3: 225.

Özdemir, Fatma (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 468-734. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 260.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET AKÇARA
Yayın Tarihi: 14.01.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt 

Dâmen-i nahl-i güle dest irmez ise hârdan

Bûy-ı safvet-bahşı hâlîdir hele agyârdan

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiret’üş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 463.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Doğum YeriGörüntüle
3Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Doğum YılıGörüntüle
6Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Ölüm YılıGörüntüle
9Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955MeslekGörüntüle
12Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Madde AdıGörüntüle
18Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle