SIDKÎ, Abdullah Sıdkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1160/1747-48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah’dır. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’da Firuz Ağa mahallesinde geçti. Üstadı Nahifî’ye talebelik etmenin yanında sıra onunla yakın bir dostluk kurdu. Şiir ve inşayı Nahifî'den öğrendiği için "Nahifî Sıdkî'si" olarak tanındı. Nuh Efendi'den mülazım oldu. Tikveş’te kadı olarak görev yapması sebebiyle Tikveş Kadısı namıyla da anıldı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Sicill-i Osmanî’de ise ölüm tarihinin 1162/1748-49 olarak gösterilmektedir (Akbayar 1996:1505).

Tezkirelerde, işitme özürlü olmakla birlikte geniş bilgisiyle tanınan, ince sözlü, dürüst,basiret sahibi bir kimse olduğu söylenir. Ona ait kalan tek şiir örneği tezkirelerdeki bir beyitten ibarettir. 

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreya Sicill-i Osmanî, İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yay. 5 : 1505.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 186.

Hüseyin Râmiz. Âdâb-ı Zurafâ. Süleymaniye Ktp. Es‘ad Efendi, Nu. 3873.vr.64a.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü‘ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 463.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhûd Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. İstanbul. 3: 225.

Özdemir, Fatma (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 468-734. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 260.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET AKÇARA
Yayın Tarihi: 14.01.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt 

Dâmen-i nahl-i güle dest irmez ise hârdan

Bûy-ı safvet-bahşı hâlîdir hele agyârdan

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiret’üş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 463.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
2İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Altay Sönmezd. 05 Mart 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
5İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Doğum YılıGörüntüle
6Mustafa Altay Sönmezd. 05 Mart 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
8İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
9Mustafa Altay Sönmezd. 05 Mart 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846MeslekGörüntüle
11İHSÂNd. 1822 - ö. 1840MeslekGörüntüle
12Mustafa Altay Sönmezd. 05 Mart 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mustafa Altay Sönmezd. 05 Mart 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Madde AdıGörüntüle
17İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Madde AdıGörüntüle
18Mustafa Altay Sönmezd. 05 Mart 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle