SIDKÎ, Abdullah Sıdkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1160/1747-48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah’dır. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’da Firuz Ağa mahallesinde geçti. Üstadı Nahifî’ye talebelik etmenin yanında sıra onunla yakın bir dostluk kurdu. Şiir ve inşayı Nahifî'den öğrendiği için "Nahifî Sıdkî'si" olarak tanındı. Nuh Efendi'den mülazım oldu. Tikveş’te kadı olarak görev yapması sebebiyle Tikveş Kadısı namıyla da anıldı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Sicill-i Osmanî’de ise ölüm tarihinin 1162/1748-49 olarak gösterilmektedir (Akbayar 1996:1505).

Tezkirelerde, işitme özürlü olmakla birlikte geniş bilgisiyle tanınan, ince sözlü, dürüst,basiret sahibi bir kimse olduğu söylenir. Ona ait kalan tek şiir örneği tezkirelerdeki bir beyitten ibarettir. 

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreya Sicill-i Osmanî, İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yay. 5 : 1505.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 186.

Hüseyin Râmiz. Âdâb-ı Zurafâ. Süleymaniye Ktp. Es‘ad Efendi, Nu. 3873.vr.64a.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü‘ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 463.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhûd Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. İstanbul. 3: 225.

Özdemir, Fatma (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 468-734. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 260.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET AKÇARA
Yayın Tarihi: 14.01.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt 

Dâmen-i nahl-i güle dest irmez ise hârdan

Bûy-ı safvet-bahşı hâlîdir hele agyârdan

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiret’üş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 463.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Barlas Özarıkçad. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Barlas Özarıkçad. 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Barlas Özarıkçad. 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Barlas Özarıkçad. 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Barlas Özarıkçad. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Barlas Özarıkçad. 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle