SUN'İ/DERVİŞ SUN'ULLAH DEDE

(d. ?/? - ö. 1592/1000)
Divan şairi,
(Divan-Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl ismi Sun’ullah olup Ereğli’de dünyaya geldi. Bu yüzden Sun'î mahlasını kullandı. Doğum tarihi belli değildir. Gençlik yıllarını seyahatla geçirmiş, sonra da Galata Mevlevihanesine girerek burada Sultan Divani’nin halifesi olmuştur. (Genç 2000: 307) Burada tarikat âdabını layıkıyla yerine getirerek dergâhta kısa sürede yükseldi. Dergâhta Derviş Sun’ullah olarak tanındı.  Hicri 1000/1592 yılında vefat etti. Hasan Çelebi Sun’i’nin ölümüne; “Ola cennet makamı Sun’î merhûmun” (1000) mısraıyla tarih düşmüştür. (Genç 2000: 307; Ali Enver 1209: 135) Faizi, Sun’inin ölüm tarihini 1005 olarak gösterir. (Kayabaşı 1997: 388) Galata mevlevihanesinin haziresine gömüldü.
Eserleri:
Divan: Sun’i’nin müretteb Divan’ının varlığından Esrar Dede bahseder. (Genç 2000: 307) Divan’ın üç nüshası tespit edimiş olup kayıtları şöyledir: a) Ali Emirî Efendi Manzum Eserler (Millet Ktb.) 252; b) İstanbul Üniversitesi Ktb. No. T. 457 c) İstanbul Üniversitesi Ktb. No. 668.
Ali Enver, Sun’inin Divan’ının yanında güzide başka eserlerinin de olduğunu belirtmesine rağmen, eser ismi zikretmemiştir. (Ali Enver 1209: 135)
Sun’i, şairliğinden ziyade mutasavvıf kişiliği ile ön plana çıkmış biridir. 
 

Kaynakça

Ali Enver (1209), Semahane-i Edeb, İstanbul.

Genç, İlhan (2000), Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye, AKM Yay., Ankara.

Kayabaşı, Bekir (1997), Kafzade Faizi'nin Zübdetü'l-Eş'arı, İnönü Üniv., Sosyal Bilimler Enst. Doktora Tezi, Malatya.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR ERKAL
Yayın Tarihi: 20.06.2014

Eserlerinden Örnekler

GAZEL
Bir câm ile kıldı yine sâkî beni mecnûn
Benzer ki dilâ itdi şarâba o gül efsûn

Ey hüsrev-i hubân seni arayı arayı
Kan derleyüben çıkdı ayakdan mey-i gül-gûn

Seyr itmege ol mâhı melekler gice gündüz
Revzenler açar ay ile günden yine gerdûn

Hatm eyleyen ey hâce menem mushaf-ı aşkı
Ve’lleyliye dek okumuş ancak anı Mecnûn

Hubân-ı kelâm içre bugün ehli yanında
Ey Sun’î kanı Yûsuf-ı nazmum gibi mevzûn (Genç 2000: 307; Ali Enver 1209: 135)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHBÎ, Îsâzâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İZÂRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VEHBÎ, Îsâzâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İZÂRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VEHBÎ, Îsâzâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İZÂRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VEHBÎ, Îsâzâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11İZÂRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13VEHBÎ, Îsâzâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZÂRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEHBÎ, Îsâzâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İZÂRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle