TECELLÎ, Mahmud Çelebi

(d. ?/? - ö. 1060-1065?/1650-1656?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Mahmud’dur. Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi mevcut olmayan şairin doğduğu yıl, ailesi, öğrenim durumu, mesleği hakkında bir şey söylemek de mümkün değildir. Hakkında bilgi veren kaynakların hepsinde de "çelebi" olarak anılması medrese eğitimi almadığını ve ilmiye sınıfına dahil olmadığını, devlette önemli mevkilerde bulunmadığının ipucu olabilir.

Doğum tarihi belli olmayan şairin ölüm tarihi konusunda da kaynaklarda farklı tarihler verilmektedir. Sicill-i Osmânî’de 1066/1656, Beliğ’de 1060/1650 olarak belirtilmiştir. Sicill-i Osmanî'de şair olduğu belirtilmiş ancak herhangi bir eserinden bahsedilmez.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl) (1985). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Ünv. Yay.

Akbayar, Nuri (hzl) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. SEBAHAT DENİZ
Yayın Tarihi: 16.05.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

O yârun hâba vardı çeşm-i mesti sanma nâzından
Murâdı râhat olmakdur biraz halkun lisânından

N’ola olursa kaşun zülf-i siyeh-fâma yakın
Her zamân gurre-i meh görinür [ah]şama yakın

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975Doğum YeriGörüntüle
2İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
3FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575Doğum YeriGörüntüle
4Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975Ölüm YılıGörüntüle
5İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
6FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575Ölüm YılıGörüntüle
7Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975Madde AdıGörüntüle
11İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
12FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575Madde AdıGörüntüle