VÂHİB

(d. ?/? - ö. 1200/1785/86)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Vâhib Efendi, XVIII. asrın son yarısında şmeşhur olmuş Diyarbakırlı şairlerdendir (Beysanoğlu 1957: 259). Asıl adı bilinmemektedir. Öğrenimini tamamladıktan sonra ticaretle uğraştı (Beysanoğlu 1957: 259). 1200/1785/86 senesinde vefat etti ( Kurnaz ve Tatcı 2001: 1149).

Ali Emirî, şairin basmacılıkla uğraştığını belirterek, onun beyaz kumaş topları üzerine kendi bulduğu nakış kalıplarıyla rengârenk çiçekler ve güzel tasvirler bastığını, yastık ve mendil gibi eşya kenarlarına makama uygun beyitler, kıtalar yazdığını söyler ve şiirlerinin açık ve sade olduğunu belirtir (1962: 63).

Kaynakça

Ali Emirî. Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. Kayıt No. T. 3914. vr. 63-64.

Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. 1. Cilt: Başlangıçtan Tanzimata Kadar. İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Neşriyatı. 

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 1149.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 27.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Fülk-i aşkın düştü cânâ bahr-i bî-pâyânuma

Bir eser yok mı şehâ semt-i dil-i cânânuma

Şîrhâr tıfl iken ol âteş-i ruhsârı gör 

Yakdı dil kundak bırakdı külbe-i ahzânuma

Vasl-i yâr hâsıl iken hecre düşürdün ey gönül

Nâgehân âteş bırakdın hırmen-i samanuma

Leşger-i hat çıkdı meydâna bu dem rûzum benüm 

Şehsüvârım germe dizgin sürme at meydânuma 

Geç makâm-ı bûselikten olma Vâhib sûznâk

Gir usûl-ile bu şeb bezm-i meh-i tâbânuma

(Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. 1. Cilt: Başlangıçtan Tanzimata Kadar. Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Neşriyatı. İstanbul. 259.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂHÛ BABA, Ali, Karaoğlud. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MOLLA ÇELEBİ el Âmidîd. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Doğum YeriGörüntüle
4ÂHÛ BABA, Ali, Karaoğlud. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MOLLA ÇELEBİ el Âmidîd. ? - ö. 1655Doğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Doğum YılıGörüntüle
7ÂHÛ BABA, Ali, Karaoğlud. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MOLLA ÇELEBİ el Âmidîd. ? - ö. 1655Ölüm YılıGörüntüle
9KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Ölüm YılıGörüntüle
10ÂHÛ BABA, Ali, Karaoğlud. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11MOLLA ÇELEBİ el Âmidîd. ? - ö. 1655MeslekGörüntüle
12KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786MeslekGörüntüle
13ÂHÛ BABA, Ali, Karaoğlud. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MOLLA ÇELEBİ el Âmidîd. ? - ö. 1655Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂHÛ BABA, Ali, Karaoğlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MOLLA ÇELEBİ el Âmidîd. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle
18KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Madde AdıGörüntüle