VÂHİDÎ, Şeyh 'Alî Vâhidî Efendi

(d. ?/? - ö. 1764-65/1178)
divan şairi
(Divan-Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ali'dir. Kastamonuludur (Kurnaz ve Tatcı 2001: 1135). Allah'ın isimlerinden Vâhid'e nisbetle Vâhidî mahlasını aldı.  Zeyniyye tarikatinden Abdülvâhid b. Süleymân b. Dâvud el- Burûsî'yi ve Müsteci-zâde'nin öğrencisi olan Ali el-Kastamonî'yi dost edindi. Ardından da Şeyh Abdullah Cân Kurtaran'a tabi oldu. Şeyh Seyyid Mahmûd Lebib, Şeyh Akîle ve Rum kolundan el-Mekkî Habn ile dostluk kurdu; sonra da onun zaviyesinde Mu'în Kasım Paşa ile şeyhlik yaptı. Tophane'ye yerleşip burada yaşadı (Müstakîm-zâde vr. 432). Tophane Şeyhi Seyyid Halil Efendi'ye damat oldu. Piyâle Paşa'da olan Arabacı-zâde Tekyesinde şeyhlik yaptı. Daha sonra sürgüne gönderildi. Sürgün edildikten yedi sene sonra Receb 1178 / Aralık-Ocak 1764-65'te vefat etti ve Akarca Tekkesine defnedildi (Ekinci 2013: 210). Ayvansarâyî, Vâhidî'nin ilâhiyyâtı ve na't-ı şerifinin olduğunu belirtse de eserlerinden sadece iki beyitlik bir örnek vermiştir (Ekinci 2013: 210). Bunun dışında kaynaklarda şairin eserlerine ya da şiirlerinden örneklere rastlanmamıştır.

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Vefeyât-ı Ayvansarâyî (İnceleme- Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay. 

Kurnaz, Cemal- M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 1135.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn Efendi . Mecelletü'n Nisâb Fi'n-Neseb Ve'l-Künâ Ve'l-Elkâb. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi. Nu. 628, Vr. 432.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 04.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Felekler şem'-i rûyunda yanarlar yâ Resûla'llâh

Anınçün turmayıp dâ'im dönerler yâ Resûla'llâh

Semâlar ile deverân tura mı Vâhidî bir ân

Cemâlin vasf edip sûzân iderler yâ Resûla'llâh

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Vefeyât-ı Ayvansarâyî (İnceleme- Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay. 210.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Doğum YeriGörüntüle
2Sünbüllük, Ahmed Esad Sezaid. 1874 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KÖR HASAN, Dadaylıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Doğum YılıGörüntüle
5Sünbüllük, Ahmed Esad Sezaid. 1874 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KÖR HASAN, Dadaylıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Ölüm YılıGörüntüle
8Sünbüllük, Ahmed Esad Sezaid. 1874 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KÖR HASAN, Dadaylıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90MeslekGörüntüle
11Sünbüllük, Ahmed Esad Sezaid. 1874 - ö. ?MeslekGörüntüle
12KÖR HASAN, Dadaylıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sünbüllük, Ahmed Esad Sezaid. 1874 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÖR HASAN, Dadaylıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Madde AdıGörüntüle
17Sünbüllük, Ahmed Esad Sezaid. 1874 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KÖR HASAN, Dadaylıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle