VÂLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Aksaraypazarı Mahallesi’nde dünyaya geldi. “Dergâh-ı mu’allâ yeñiçerilerinden” Kuloğlu’dur. Gerek Âşık Çelebi, gerekse Ahdî, Vâlî’nin güzel yüzlü biri olduğunu özellikle vurgularlar. Ahdî, onun daima devrinin şairleriyle birlikte olduğu ve onları şiirleriyle kıskandırdığını söylemektedir. Hakkında bilgilerimizin son derece sınırlı olduğu İstanbullu Vâlî’den hakkında bilgi veren iki tezkiredeki iki gazeli ve birkaç beyit kalmıştır. Âşık Çelebi’nin aktardığına göre Vâlî, yeniçeriyken yazdığı bir gazeli Celal Bey vasıtasıyla padişaha ulaşınca mahlas beytini (Süvâr oldı semend-i ref‘ete herkes benüm şâhum / Revâ mı devr-i medhüñde senüñ Vâlî yayan kalsun) okuyan padişah şaire bölük ihsan etti.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2007). “Valî”, Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 495.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Taht-ı zümürrüd üzre geçüp Husrev-i bahâr

 İtdi şukûfe dirhemini âleme nisâr

 Sünbül benefşe rûy-ı gülistânı kıldı zeyn

 Rûy-i nigârı nite ki bu zülf-i müşk-bâr

 Benzer diyü çemende nihâl-i bülendüne

 Serv ayagına geldi yüzün sürdi cûy-bâr

 Bir goncenün gamıyla çü uşşâk-ı bî-nevâ

 Şâh-ı gül üzre nagmeler itmekdedür hezâr

 Gark oldı bahr-ı eşküme Vâlî-i haste-dil

 Ol serv-i mû-miyânı dahı itmedi kenâr

Ahdî, (Gülşen-i Şuarâ, vr. 143b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEZÎH, Mehmed Nezîh Beyd. 1839 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
2İbnürrefik Ahmet Nurid. 03 Mart 1867 - ö. 06 Mart1935Doğum YeriGörüntüle
3ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?Doğum YeriGörüntüle
4NEZÎH, Mehmed Nezîh Beyd. 1839 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
5İbnürrefik Ahmet Nurid. 03 Mart 1867 - ö. 06 Mart1935Doğum YılıGörüntüle
6ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?Doğum YılıGörüntüle
7NEZÎH, Mehmed Nezîh Beyd. 1839 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
8İbnürrefik Ahmet Nurid. 03 Mart 1867 - ö. 06 Mart1935Ölüm YılıGörüntüle
9ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?Ölüm YılıGörüntüle
10NEZÎH, Mehmed Nezîh Beyd. 1839 - ö. 1908MeslekGörüntüle
11İbnürrefik Ahmet Nurid. 03 Mart 1867 - ö. 06 Mart1935MeslekGörüntüle
12ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?MeslekGörüntüle
13NEZÎH, Mehmed Nezîh Beyd. 1839 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İbnürrefik Ahmet Nurid. 03 Mart 1867 - ö. 06 Mart1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NEZÎH, Mehmed Nezîh Beyd. 1839 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
17İbnürrefik Ahmet Nurid. 03 Mart 1867 - ö. 06 Mart1935Madde AdıGörüntüle
18ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?Madde AdıGörüntüle