VÂSIF, ŞABAN-ZÂDE ABDULLAH VÂSIF ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 1130/1717)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdullah’tır. Şaban-zâde Muhteşem Mehmed Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Çerkez Mehmed Paşa gibi bazı devlet adamlarına divan kâtipliği yaptı. Ölüm tarihini Safâyî, Sâlim ve Şemseddin Sâmî 1129/1716; Beliğ, Mehmed Süreyyâ ve Müstakîm-zâde ise 1130/1717 olarak göstermektedir. Ancak M. Nâil Tuman’a göre Safâyî, Sâlim ve Şemseddin Sâmî’nin Vâsıf’ın ölüm tarihini 1129/1716 olarak göstermeleri yanlıştır. Şair Lem’î “Vâsıf Abdullâh Efendi ide cennâtı makâm” mısraını ölümüne tarih düşürmüştür.

Vâsıf’ın Dîvân’ının olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ahsenü’l-Haber Min Kelâmi Seyyidi’l-Beşer adlı kırk hadis tercümesi ve hadis ravilerinin tercüme-i hâllerini havi mensur bir eseri bulunmaktadır. Eserin bir nüshası Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Mustafa Con A 347’de kayıtlıdır.

Hüsn-i hattın sülüs, nesih, rika, talik ve diğer çeşitlerini babasından meşk eden Vâsıf, bu alanda mümtaz bir yere sahipti. Sâlim, Vâsıf’ın eşi bulunmayan bir şair olduğunu belirtirken Safâyî ise şiir ve inşada maharet sahibi olduğunu söyleyerek ondan övgüyle bahseder.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.02.2014
Güncelleme Tarihi: 21.12.2021

Eserlerinden Örneklerİlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Doğum YeriGörüntüle
3SEYYİD, Uşşâkî-zâde Seyyid Mehmed Sadreddin Efendid. ? - ö. 1735-36Doğum YeriGörüntüle
4Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Doğum YılıGörüntüle
6SEYYİD, Uşşâkî-zâde Seyyid Mehmed Sadreddin Efendid. ? - ö. 1735-36Doğum YılıGörüntüle
7Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Ölüm YılıGörüntüle
9SEYYİD, Uşşâkî-zâde Seyyid Mehmed Sadreddin Efendid. ? - ö. 1735-36Ölüm YılıGörüntüle
10Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957MeslekGörüntüle
12SEYYİD, Uşşâkî-zâde Seyyid Mehmed Sadreddin Efendid. ? - ö. 1735-36MeslekGörüntüle
13Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEYYİD, Uşşâkî-zâde Seyyid Mehmed Sadreddin Efendid. ? - ö. 1735-36Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Madde AdıGörüntüle
18SEYYİD, Uşşâkî-zâde Seyyid Mehmed Sadreddin Efendid. ? - ö. 1735-36Madde AdıGörüntüle