VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Bey

(d. ?/? - ö. 1276 öncesi/1859 öncesi)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tiranlı Hacı Edhem Bey'dir. Tezkirelerde hayatına dair bilgi yoktur. İstanbul Üniversitesi Ktp. 1017 numarada bir Dîvân'ı vardır. Dîvân'ının başında İşkodralı Mustafa Şerîfî Paşa-zâde Hasan Hakkı Paşa tarafından yazılan "Tiranî Hacı Edhem Bey Efendi merhumun Vefâyî mahlasıyla tanzim eylemiş olduğu..." şeklindeki kayda göre isminin Edhem veya Hacı Edhem olduğu, belki hacca gittiği ve Tiran'da doğduğu söylenebilir. Dîvân'daki Muharrem 1276/Ağustos 1859 temellük kaydıyla "merhum" ibaresinden, 19. asırda yaşadığı ve bu tarihten önce öldüğü anlaşılıyor. Dîvân'ında 154 gazel, 4 murabba, 3 tahmis, 2 kıta ve 6 beyit vardır (Kurnaz 2001: II/1176; İK Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu 1967: III/1057).

 

Kaynakça

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu (1967). "Vefâyî". C. III. İstanbul. MEB Basımevi.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İdüp âgâz dîvâna bu kilk-i ney dehân cânâ

Zebân-ı bî-dehân ile ider vasfın beyân cânâ

(İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu (1967). "Vefâyî". C. III. İstanbul. MEB Basımevi. 1057.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Doğum YeriGörüntüle
3HÂTEMÎ, Haydard. ? - ö. 1809-10Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Doğum YılıGörüntüle
6HÂTEMÎ, Haydard. ? - ö. 1809-10Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Ölüm YılıGörüntüle
9HÂTEMÎ, Haydard. ? - ö. 1809-10Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂTEMÎ, Haydard. ? - ö. 1809-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Madde AdıGörüntüle
15HÂTEMÎ, Haydard. ? - ö. 1809-10Madde AdıGörüntüle