VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Bey

(d. ?/? - ö. 1859 öncesi/1276 öncesi)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tiranlı Hacı Edhem Bey'dir. Tezkirelerde hayatına dair bilgi yoktur. İstanbul Üniversitesi Ktp. 1017 numarada bir Dîvân'ı vardır. Dîvân'ının başında İşkodralı Mustafa Şerîfî Paşa-zâde Hasan Hakkı Paşa tarafından yazılan "Tiranî Hacı Edhem Bey Efendi merhumun Vefâyî mahlasıyla tanzim eylemiş olduğu..." şeklindeki kayda göre isminin Edhem veya Hacı Edhem olduğu, belki hacca gittiği ve Tiran'da doğduğu söylenebilir. Dîvân'daki Muharrem 1276/Ağustos 1859 temellük kaydıyla "merhum" ibaresinden, 19. asırda yaşadığı ve bu tarihten önce öldüğü anlaşılıyor. Dîvân'ında 154 gazel, 4 murabba, 3 tahmis, 2 kıta ve 6 beyit vardır (Kurnaz 2001: II/1176; İK Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu 1967: III/1057).

Kaynakça

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu (1967). "Vefâyî". C. III. İstanbul. ME Basımevi.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.03.2014

Eserlerinden Örnekler

İdüp âgâz dîvâna bu kilk-i ney dehân cânâ

Zebân-ı bî-dehân ile ider vasfın beyân cânâ

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu (1967). "Vefâyî". C. III. İstanbul. ME Basımevi. 1057.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Doğum YeriGörüntüle
3RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
15RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Madde AdıGörüntüle