VEHBÎ, Abdülvahâb Efendi

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi, musikişinas
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adıl Abdülvahâb’dır. Vehbî mahlasını kullandı. Diyarbakır’da doğdu. Şair Remzî’nin torunu, Tâhir Tâib Efendi’nin oğludur. Şair Fethullah Feyzî Efendi’den ders aldı. 1286/1870’te tapu kâtipliğine tayin olundu ve bu memuriyette on yıl kaldı. Vehbî aynı zamanda musikişinastı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 09.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Elim yetmez güle pâ-der-kef-i hâr olduğum kaldı
Bu gülşende hemân bülbül gibi zâr olduğum kaldı


Kemâle irmeden bedr-i ümîdim buldu noksânı
Hilâl-i minnet-i çarh-ı sitemkâr olduğum kaldı

Kalem-veş olmadım âzâde-ser baht-ı siyâhımdan
Girîbân-çâk-i minnet dîde-hûnbâr olduğum kaldı

Küşâyiş bulmadı gencîne-i kâmım azîmetle
Tılısmın muhkem itdim zahmını mâr olduğum kaldı

Nigâh-ı lutfuna bir kerre mazhar olmadım Vehbî
O şûhun hasret-i çeşmiyle bî-mâr olduğum kaldı
Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası. 33.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
2ÂZİM, Şaşızâde Osman Âzim Efendid. ? - ö. 1786Doğum YeriGörüntüle
3DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
5ÂZİM, Şaşızâde Osman Âzim Efendid. ? - ö. 1786Doğum YılıGörüntüle
6DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
8ÂZİM, Şaşızâde Osman Âzim Efendid. ? - ö. 1786Ölüm YılıGörüntüle
9DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂZİM, Şaşızâde Osman Âzim Efendid. ? - ö. 1786Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Madde AdıGörüntüle
14ÂZİM, Şaşızâde Osman Âzim Efendid. ? - ö. 1786Madde AdıGörüntüle
15DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Madde AdıGörüntüle