VEHBÎ, Abdülvahâb Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi, musikişinas
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adıl Abdülvahâb’dır. Vehbî mahlasını kullandı. Diyarbakır’da doğdu. Şair Remzî’nin torunu, Tâhir Tâib Efendi’nin oğludur. Şair Fethullah Feyzî Efendi’den ders aldı. 1286/1870’te tapu kâtipliğine tayin olundu ve bu memuriyette on yıl kaldı. Vehbî aynı zamanda musikişinastı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 09.12.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Elim yetmez güle pâ-der-kef-i hâr olduğum kaldı
Bu gülşende hemân bülbül gibi zâr olduğum kaldı


Kemâle irmeden bedr-i ümîdim buldu noksânı
Hilâl-i minnet-i çarh-ı sitemkâr olduğum kaldı

Kalem-veş olmadım âzâde-ser baht-ı siyâhımdan
Girîbân-çâk-i minnet dîde-hûnbâr olduğum kaldı

Küşâyiş bulmadı gencîne-i kâmım azîmetle
Tılısmın muhkem itdim zahmını mâr olduğum kaldı

Nigâh-ı lutfuna bir kerre mazhar olmadım Vehbî
O şûhun hasret-i çeşmiyle bî-mâr olduğum kaldı
(Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası. 33.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Doğum YeriGörüntüle
3FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Doğum YeriGörüntüle
4HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Doğum YılıGörüntüle
6FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Doğum YılıGörüntüle
7HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Ölüm YılıGörüntüle
9FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Ölüm YılıGörüntüle
10HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Madde AdıGörüntüle
15FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Madde AdıGörüntüle