VEHBÎ, Abdülvahâb Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi, musikişinas
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adıl Abdülvahâb’dır. Vehbî mahlasını kullandı. Diyarbakır’da doğdu. Şair Remzî’nin torunu, Tâhir Tâib Efendi’nin oğludur. Şair Fethullah Feyzî Efendi’den ders aldı. 1286/1870’te tapu kâtipliğine tayin olundu ve bu memuriyette on yıl kaldı. Vehbî aynı zamanda musikişinastı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 09.12.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Elim yetmez güle pâ-der-kef-i hâr olduğum kaldı
Bu gülşende hemân bülbül gibi zâr olduğum kaldı


Kemâle irmeden bedr-i ümîdim buldu noksânı
Hilâl-i minnet-i çarh-ı sitemkâr olduğum kaldı

Kalem-veş olmadım âzâde-ser baht-ı siyâhımdan
Girîbân-çâk-i minnet dîde-hûnbâr olduğum kaldı

Küşâyiş bulmadı gencîne-i kâmım azîmetle
Tılısmın muhkem itdim zahmını mâr olduğum kaldı

Nigâh-ı lutfuna bir kerre mazhar olmadım Vehbî
O şûhun hasret-i çeşmiyle bî-mâr olduğum kaldı
(Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası. 33.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Adnan Binyazard. 07 Mart 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FETHÎ, Zülfikard. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3LÜTFÎ, Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
4Adnan Binyazard. 07 Mart 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FETHÎ, Zülfikard. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6LÜTFÎ, Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
7Adnan Binyazard. 07 Mart 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FETHÎ, Zülfikard. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9LÜTFÎ, Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
10Adnan Binyazard. 07 Mart 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FETHÎ, Zülfikard. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12LÜTFÎ, Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Adnan Binyazard. 07 Mart 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FETHÎ, Zülfikard. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15LÜTFÎ, Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1847Madde AdıGörüntüle