VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hasan Çelebi Tezkiresi’nde (Sungurhan Eyduran 2009: 410) Sofyalı olduğu kaydedilen Visâlî’nin ne zaman yaşadığına ilişkinse herhangi bir bilgi yoktur. İlmiye mesleğinde yükselip Haseki Medresesi’nde muîd (eğitmen) olmuştur. Hasan Çelebi, şairin ilim irfan sahibi, şiirde ve muamma söylemede kabiliyetli biri olduğuna değinmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri, S. A. Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kılıç, Filiz. “Visâlî, Hamamcı-zâde Sefer Efendi”. TEİS. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1923 (erişim tarihi: 24.10.2014)

Köksal, M. Fatih. “Visâlî”. TEİS. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=345 [erişim tarihi: 24.10.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)  (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 2. Ankara: TTK Yay.

Mermer, Ahmet (2006). Türkî-i Basît ve Aydınlı Visâlî’nin Şiirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şua’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78466/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 29.10.2014].


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nokta İsmine Muammâ

Dil-i şûrîdemi ol yâr-ı cefâ-cû alalı

Bekleyüp yollarını dîde-i ter subh u mesâ

Eşk-i hûnîn ile zeyn itdi şu denlü anı kim

Hây dil gitdi diyü dökdi güherler san ana

Beyt

Zevk-i sadâ-yı nâyı tuymazlar ehl-i zâhir

El-hak kıyâs olmaz rinde semâ’a dâ’ir

Beyt

Tîg-ı sitemle başumı gel itme kana gark

Uşşâk içinde bendene lâzım degül mi fark

Beyt

Didiler yâr gelür hüzni gider şâm u seher

Bekledüm yolların ammâ ne gelür var ne gider

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şua’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78466/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 29.10.2014]. 410-411.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15Doğum YeriGörüntüle
2VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Doğum YeriGörüntüle
3VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Doğum YeriGörüntüle
4LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15Doğum YılıGörüntüle
5VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Doğum YılıGörüntüle
6VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Doğum YılıGörüntüle
7LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15Ölüm YılıGörüntüle
8VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Ölüm YılıGörüntüle
9VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Ölüm YılıGörüntüle
10LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15MeslekGörüntüle
11VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677MeslekGörüntüle
12VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54MeslekGörüntüle
13LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15Madde AdıGörüntüle
17VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Madde AdıGörüntüle
18VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Madde AdıGörüntüle