VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hasan Çelebi Tezkiresi’nde (Sungurhan Eyduran 2009: 410) Sofyalı olduğu kaydedilen Visâlî’nin ne zaman yaşadığına ilişkinse herhangi bir bilgi yoktur. İlmiye mesleğinde yükselip Haseki Medresesi’nde muîd (eğitmen) olmuştur. Hasan Çelebi, şairin ilim irfan sahibi, şiirde ve muamma söylemede kabiliyetli biri olduğuna değinmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri, S. A. Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kılıç, Filiz. “Visâlî, Hamamcı-zâde Sefer Efendi”. TEİS. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1923 (erişim tarihi: 24.10.2014)

Köksal, M. Fatih. “Visâlî”. TEİS. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=345 [erişim tarihi: 24.10.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)  (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 2. Ankara: TTK Yay.

Mermer, Ahmet (2006). Türkî-i Basît ve Aydınlı Visâlî’nin Şiirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şua’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78466/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 29.10.2014].


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nokta İsmine Muammâ

Dil-i şûrîdemi ol yâr-ı cefâ-cû alalı

Bekleyüp yollarını dîde-i ter subh u mesâ

Eşk-i hûnîn ile zeyn itdi şu denlü anı kim

Hây dil gitdi diyü dökdi güherler san ana

Beyt

Zevk-i sadâ-yı nâyı tuymazlar ehl-i zâhir

El-hak kıyâs olmaz rinde semâ’a dâ’ir

Beyt

Tîg-ı sitemle başumı gel itme kana gark

Uşşâk içinde bendene lâzım degül mi fark

Beyt

Didiler yâr gelür hüzni gider şâm u seher

Bekledüm yolların ammâ ne gelür var ne gider

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şua’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78466/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 29.10.2014]. 410-411.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FETHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎd. ? - ö. 1688-9Doğum YeriGörüntüle
4FETHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎd. ? - ö. 1688-9Doğum YılıGörüntüle
7FETHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎd. ? - ö. 1688-9Ölüm YılıGörüntüle
10FETHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54MeslekGörüntüle
12FEYZÎd. ? - ö. 1688-9MeslekGörüntüle
13FETHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEYZÎd. ? - ö. 1688-9Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FETHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Madde AdıGörüntüle
18FEYZÎd. ? - ö. 1688-9Madde AdıGörüntüle