ZİYÂ/YÛSUF, Yûsuf Ziyâ Efendi

(d. ?/? - ö. 1815/1230)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakır’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Yûsuf Ziyâ Efendi’dir. Hayatı Diyarbakır’da Sipahiler Çarşısı’nda açmış olduğu dükkânda ticaretle geçti. 1230 yılı sonlarında (1815) vefat etti. Şiirlerinde hem Ziyâ hem de Yûsuf mahlasını kullandı. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2007). “Ziyâ”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 735.

Güner, Galip, M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 62.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 572, 1229.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gamze-i hûn-rîzinin mecrûhu olmuşdur gönül

Yohsa bî-câ sanma bekler meclis-i cânâneyi

Hattı gelmekle o şûhun safha-i ruhsârına

Şâhbâz-ı hüsnü hiç terk eylesin mi lâneyi

(Güner, Galip, M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 62.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFÂ, Şeyh Mustafâ Çelebi, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞÛRÎ, Hasan Şûrî Efendid. ? - ö. 1688-95Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFÂ, Şeyh Mustafâ Çelebi, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÛRÎ, Hasan Şûrî Efendid. ? - ö. 1688-95Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFÂ, Şeyh Mustafâ Çelebi, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÛRÎ, Hasan Şûrî Efendid. ? - ö. 1688-95Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFÂ, Şeyh Mustafâ Çelebi, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞÛRÎ, Hasan Şûrî Efendid. ? - ö. 1688-95MeslekGörüntüle
13MUSTAFÂ, Şeyh Mustafâ Çelebi, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÛRÎ, Hasan Şûrî Efendid. ? - ö. 1688-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUSTAFÂ, Şeyh Mustafâ Çelebi, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞÛRÎ, Hasan Şûrî Efendid. ? - ö. 1688-95Madde AdıGörüntüle