ABDÎ, Çeteci Abdullah A.Paşa

(d. ?/? - ö. Rebî\\\\\\\'u\\\\\\\'l-Evvel 1174/Ekim-Kasım 1760)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Çeteci Abdullâh Paşa lakabıyla tanındı (Oğraş 2001:143). Diyarbakır'ın Çermik kasabasında doğdu. Vezirlik ve Diyarbakır valiliği görevlerinde bulundu. Rebî'u'l-Evvel 1174/Ekim-Kasım 1760'da Diyarbakır'da vefat etti. Aynı şehirde medfundur. Tuman, Râmiz tezkiresinde ölüm tarihinin 1175 olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu belirtir (2001: I/643). 

Çetelerle mücadeledeki cesareti, aklı, hafızlığı, uzak görüşlülüğü ve ilmiyle devrinde oldukça meşhur olan Abdullâh Paşa, keman çalmak konusunda da çok yetenekliydi. Aşağıda örnek verilen, Râgıb Paşa'nın "Kelâl geldi tasarrufdan ümm-i dünyâyı / Yeter bu Kâhire'nn kahrı 'azm-i Rûm idelim" beytine cevap olarak yazdığı naziresi meşhurdur (Erdem 1994:216).

 

 

 

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdab-ı Zurafâ'sı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es'ad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-enduz'u. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0. [erişim tarihi: 25.12.2014]

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).  Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA ADALAR SUBASI
Yayın Tarihi: 04.01.2015
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beni sultân-ı dehr itsen de almam ümm-i dünyâyı

Azîzim ben değişmem erz-i Mısra Erzenü'r-Rûmı

 

Dil-i sad-pârem oldu geysuvâne ey perîşâne

Perîşândır anınçün meyl ider hâtır perîşâne

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdab-ı Zurafâ'sı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 216.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂMİDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
3RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂMİDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
6RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂMİDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂMİDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891MeslekGörüntüle
12RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂMİDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂMİDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
18RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Madde AdıGörüntüle