ABDÎ, Mühürdar Hacı Abdî

(d. 1111/1699-1700 - ö. 1178/1764)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Daha çok Mühürdar Hacı Abdî sanıyla meşhur olan şair 1111/1699-1700’de İstanbul’da doğdu. Hocapaşalı Hacı Mustafa Ağa'nın oğludur. I. Mahmud döneminde birçok görevlerde bulundu. Üçanbarlı Mehmed Efendi’ye damat oldu. Damad İbrahim Paşa’ya divitdar ve sonra mühürdar olup kayınpederine vekâleten üç sene kadar reisülküttaplık yaptı. 1143/1730-31’de azledildi. 1144/1732’de küçük evkaf muhasebecisi, 1145/1732’de tezkire-i sani oldu. 1145/1733’te azledildi. 1147/1735’te Tophane nazırı ve aynı yılın ortalarında tezkire-i evvel vekili, 1150/1738’de tezkire-i evvel, 1167/1753’te reisülküttap oldu. 1168/1754-55 yılında bu görevinden azledildi. Önce Girit Resmo’ya oradan Gelibolu’ya sürüldü. 1171/1758 yılında ikici kez reisülküttap oldu. Çok geçmeden Bursa’ya sürüldü. 1172/1758-59 yılında ruznameciliğe, 1174/1760-61 yılında şıkk-ı evvel defterdarlığına, 1177/1763’te de üçüncü kez reisülküttaplık makamına getirildi. 1178/1764’te vefat etti ve Arakiyeci Mescidi'ne defnedildi.

Fatin, şiir ve inşadaki başarısından söz ettiği Abdî’nin herhangi bir eserinin varlığından bahsetmez.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 1. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 24.10.2013].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 04.11.2013
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Abdiyâ târîh-i mihrin didi ehl-i ‘arş u ferş

Moskoyı kıldı müdemmir seyf-i Sultân Mustafâ 

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB Yay. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html. 297. (erişim tarihi: 24.10.2013)

Tarih

Hitâmın gûş idince bende-i dîrînesi ‘Abdî

Muvaffak oldı el-hakk böyle bir târîh-i dil-cûda

Du’â-gûne yazılsun tâk-ı ‘arşa böyle târîhi

Ola bâkî bu kasr-ı dil-güşâ Sultân Mahmûda 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 644.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
2NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Doğum YeriGörüntüle
3Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
5NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Doğum YılıGörüntüle
6Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
8NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Ölüm YılıGörüntüle
9Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878MeslekGörüntüle
11NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629MeslekGörüntüle
12Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
17NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Madde AdıGörüntüle
18Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle