ABDÎ, Mühürdar Hacı Abdî

(d. 1111/1699-1700 - ö. 1178/1764)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Daha çok Mühürdar Hacı Abdî sanıyla meşhur olan şair 1111/1699-1700’de İstanbul’da doğdu. Hocapaşalı Hacı Mustafa Ağa'nın oğludur. I. Mahmud döneminde birçok görevlerde bulundu. Üçanbarlı Mehmed Efendi’ye damat oldu. Damad İbrahim Paşa’ya divitdar ve sonra mühürdar olup kayınpederine vekâleten üç sene kadar reisülküttaplık yaptı. 1143/1730-31’de azledildi. 1144/1732’de küçük evkaf muhasebecisi, 1145/1732’de tezkire-i sani oldu. 1145/1733’te azledildi. 1147/1735’te Tophane nazırı ve aynı yılın ortalarında tezkire-i evvel vekili, 1150/1738’de tezkire-i evvel, 1167/1753’te reisülküttap oldu. 1168/1754-55 yılında bu görevinden azledildi. Önce Girit Resmo’ya oradan Gelibolu’ya sürüldü. 1171/1758 yılında ikici kez reisülküttap oldu. Çok geçmeden Bursa’ya sürüldü. 1172/1758-59 yılında ruznameciliğe, 1174/1760-61 yılında şıkk-ı evvel defterdarlığına, 1177/1763’te de üçüncü kez reisülküttaplık makamına getirildi. 1178/1764’te vefat etti ve Arakiyeci Mescidi'ne defnedildi.

Fatin, şiir ve inşadaki başarısından söz ettiği Abdî’nin herhangi bir eserinin varlığından bahsetmez.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 1. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 24.10.2013].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 04.11.2013
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Abdiyâ târîh-i mihrin didi ehl-i ‘arş u ferş

Moskoyı kıldı müdemmir seyf-i Sultân Mustafâ 

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB Yay. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html. 297. (erişim tarihi: 24.10.2013)

Tarih

Hitâmın gûş idince bende-i dîrînesi ‘Abdî

Muvaffak oldı el-hakk böyle bir târîh-i dil-cûda

Du’â-gûne yazılsun tâk-ı ‘arşa böyle târîhi

Ola bâkî bu kasr-ı dil-güşâ Sultân Mahmûda 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 644.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Süleyman, Şeyh Süleyman Efendid. 1646-1647 - ö. 31 Aralık 1703Doğum YeriGörüntüle
2SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Doğum YeriGörüntüle
3Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Doğum YeriGörüntüle
4Süleyman, Şeyh Süleyman Efendid. 1646-1647 - ö. 31 Aralık 1703Doğum YılıGörüntüle
5SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Doğum YılıGörüntüle
6Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Doğum YılıGörüntüle
7Süleyman, Şeyh Süleyman Efendid. 1646-1647 - ö. 31 Aralık 1703Ölüm YılıGörüntüle
8SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Ölüm YılıGörüntüle
10Süleyman, Şeyh Süleyman Efendid. 1646-1647 - ö. 31 Aralık 1703MeslekGörüntüle
11SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486MeslekGörüntüle
12Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967MeslekGörüntüle
13Süleyman, Şeyh Süleyman Efendid. 1646-1647 - ö. 31 Aralık 1703Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Süleyman, Şeyh Süleyman Efendid. 1646-1647 - ö. 31 Aralık 1703Madde AdıGörüntüle
17SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Madde AdıGörüntüle
18Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Madde AdıGörüntüle