NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşa

(d. 1234/1819 - ö. 1310/1893)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1234/1819 de Südlice'de doğdu. Südlice Tekkesi şeyhi Süleyman Sıdkı Efendinin oğludur. Eğitimini tamamladıktan sonra. Sa'diye tarikatında sülûkunu tamamladı. Babası hilâfet verdi. Askerlik mesleğine girerek ilerledi. Rus savaşında mirlivalıkla “Gözleve” topcu kumandanlığında bulundu. Bu harbe dair Fransızlar tarafından yazılan eserde “Nâci Paşa adıyla yad ve mahirane hizmetleri takdir olunan zat, Necâ Paşa'dır." şeklinde anıldı. Emekli olduktan sonra babasının yerine geçti ve inzivaya çekildi. 1310/1893'te İstanbul'daki evinde vefat eyledi. Südlice tekkesinin haziresine defnolundu.

Arap, Fars ve Nemse dillerine hakim idi. Topculuğa dair bazı eserleri tercüme ettiyse de basılmadı. Türkce ve Farsça şiirleri kayboldu.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergâh Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mihr-i rûyından mı tâbım âteş-i dilden midir

Bülbülün feryâdı bilmem hâr mı gülden midir

 

Öyle mest oldum ki geçdim kayd-ı nâm ü nengden

Nergis-i sâkî mi yâ destindeki mülden midir

 

Bûstânda şimdi bir hoş-bû mu'attar eyledi

Gönlümü âyâ ki zülfünden mi sünbülden midir

 

Gerdenin bükmüşsün ey gonce neden mahzûnsun

Iztırâbın yoksa âh u zâr-ı bülbülden midir

 

Lutf edip yârin Necâ bir bûse va'd etti velî

Bilmezim maksâdını lebden mi kâkülden midir

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II.İstanbul: Dergâh Yay. 1163.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYHÎ, Sîmkeş-zâde Mehmed Efendid. Ocak 1668 - ö. 20 Temmuz 1731Doğum YeriGörüntüle
3Ersin Karabulutd. 03 Haziran 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
6KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendid. 1819 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SELMAN BABAd. 1809 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8MAHZÛN, Mirza İsmâîld. 1828-29 - ö. 1893-94Ölüm YılıGörüntüle
9Nabizade Nazımd. 1862 - ö. 5 Ağustos 1893Ölüm YılıGörüntüle
10ULÛMÎd. ? - ö. 1575/76MeslekGörüntüle
11Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009MeslekGörüntüle
12Atıf Ölmezd. 1895 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SIDKÎ, Mehmed Sâdıkd. 1788 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÎVER, İstanbullud. 1809 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALÎL, Halîl Efendid. ? - ö. 1717/1718Madde AdıGörüntüle
17FAKÎH, Hâce Fakîh Karamanî, Hoca Kara Fakîhd. ? - ö. 1538-39’dan önceMadde AdıGörüntüle
18HARÎMÎ, Abdullah Harîmî Çelebid. ? - ö. 1655-56Madde AdıGörüntüle