NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşa

(d. 1234/1819 - ö. 1310/1893)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1234/1819 de Südlice'de doğdu. Südlice Tekkesi şeyhi Süleyman Sıdkı Efendinin oğludur. Eğitimini tamamladıktan sonra. Sa'diye tarikatında sülûkunu tamamladı. Babası hilâfet verdi. Askerlik mesleğine girerek ilerledi. Rus savaşında mirlivalıkla “Gözleve” topcu kumandanlığında bulundu. Bu harbe dair Fransızlar tarafından yazılan eserde “Nâci Paşa adıyla yad ve mahirane hizmetleri takdir olunan zat, Necâ Paşa'dır." şeklinde anıldı. Emekli olduktan sonra babasının yerine geçti ve inzivaya çekildi. 1310/1893'te İstanbul'daki evinde vefat eyledi. Südlice tekkesinin haziresine defnolundu.

Arap, Fars ve Nemse dillerine hakim idi. Topculuğa dair bazı eserleri tercüme ettiyse de basılmadı. Türkce ve Farsça şiirleri kayboldu.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergâh Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mihr-i rûyından mı tâbım âteş-i dilden midir

Bülbülün feryâdı bilmem hâr mı gülden midir

 

Öyle mest oldum ki geçdim kayd-ı nâm ü nengden

Nergis-i sâkî mi yâ destindeki mülden midir

 

Bûstânda şimdi bir hoş-bû mu'attar eyledi

Gönlümü âyâ ki zülfünden mi sünbülden midir

 

Gerdenin bükmüşsün ey gonce neden mahzûnsun

Iztırâbın yoksa âh u zâr-ı bülbülden midir

 

Lutf edip yârin Necâ bir bûse va'd etti velî

Bilmezim maksâdını lebden mi kâkülden midir

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II.İstanbul: Dergâh Yay. 1163.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAHÎD, Dilaver Ağa-zâde Ömer Vahid Efendid. ? - ö. 1758-59Doğum YeriGörüntüle
2Volkan Taha Şekerd. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ELİF EFENDİ, Mehmedd. 1850 - ö. 1927Doğum YeriGörüntüle
4KUMRÎ, Mirzâ Muhammed Nakîd. 1819 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendid. 1819 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HALİSd. 1819 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
7Nabizade Nazımd. 1862 - ö. 5 Ağustos 1893Ölüm YılıGörüntüle
8CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894Ölüm YılıGörüntüle
9RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
10Enver Tuncalpd. 1914 - ö. 9 Haziran 1992MeslekGörüntüle
11Abdülkadir Noyand. 1886 - ö. 1977MeslekGörüntüle
12Hasan Vasfi Uçkand. 15 Ağustos 1929 - ö. 14 Mart 2014MeslekGörüntüle
13EMÎN, Cündî-zâde Mehmed Emîn Efendi, Şamlıd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İHSÂN, Rizelid. ? - ö. 1920?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMED, Şeyh Teberdard. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İFFET, Hatice Hanımd. ? - ö. 1860Madde AdıGörüntüle
18KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Madde AdıGörüntüle