ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalı

(d. ?/? - ö. 1330/1912 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ustrumca'da doğdu. Hacı Süleyman Bey'in biraderidir. Tikveş'te kaza merkezinde yapılan Melâmî Tekkesi'ne Seyyid Muhammed Nûr tarafından hilafet verilerek gönderilmiş, bu tekkenin şeyhliğini yapmış ve Balkan Savaşı yıllarında tekkeyi yağma ve yangından kurtarmaya muvaffak olmuştur. Savaştan sonra doksan beş yaşlarında öldüğü bilinmektedir. Tekkenin haziresine defnedilmiştir. Meşhur şeyhlerden Seyyid Muhammed Nûr ona "Şiblî-i Zamân" dermiş.

Abdülkâdir Bey'in tasavvuf ve Melâmîlik konusunda bilgiler veren Musâhabe-i Ma'ârif adlı bir eseri vardır. Yazma hâlinde olan bu eser, sual ve cevaplı bir risaledir. Muhtasar fakat tasavvuf ve melamet konusunda çok faydalı bir eserdir. Abdülkâdir Bey tasavvufi şiirler de yazmış, ayrıca bazı Melâmî büyüklerinin şiirlerini ve Hz. Ali'nin meşhur bir şirini şerh etmiştir.

Kaynakça

Gölpınarlı, Abdulbaki (1931). Melâmîlik ve Melâmîler. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhî

Gözün aç bak ki göresin

Ne remzi var bu ekvânın

Güneşdir kim ata tîgın

Kamu ekvân alur feyzin

Musâhabe-i Ma'ârif'ten

"Su'âl: Âlem-i ma'nâda bir pîre varup su'âl etdim ki Hakk'a varmak isterim, yol göster.

Cevâb: Yol senin nefsindedir.

Su'âl: Sûret içün acabâ bir vücûd var mı?

Cevâb: Hayır yokdur, kıyâmı ise ilmin ta'allukundandır, emr-i kün ilmin ta'allukudur, cevâbıyla cemî-i mevcûdât emr-i kün'den ya'nî ilm-i İlâhî'nin ta'allukundan olduğunu anladım.

Su'âl: Benim hayâtım, ilmim ve irâdem ve kudretim nedir?

Cevâb: Buyurdu ki, sıfat-ı İlâhiyye'nin aynıdır."

(Gölpınarlı, Abdulbaki (1931). Melâmîlik ve Melâmîler. İstanbul. 313, 314.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalıd. ? - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
2FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalıd. ? - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
3FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalıd. ? - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
4FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalıd. ? - ö. 1901MeslekGörüntüle
5FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalıd. ? - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalıd. ? - ö. 1901Madde AdıGörüntüle