FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalı

(d. ?/? - ö. 1319/1901)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ustrumca'da doğdu. Asıl adı Mehmed Fâ'ik Bey'dir. Fâ'ik, şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Seyyid Hoca Muhammed Nûru'l-Arabî El-Melâmî'nin halifelerindendir. Onun ölümünden sonra dergâhına şeyh oldu. Tasavvuf alimlerinin büyüklerinden olan Fâ'ik Efendi 1319/1901 senesinde misafireten bulunduğu Selanik'te vefat etmiş, cenazesi İstanbul'a getirilerek Yenikapı haricindeki kabristanda Langa caddesinin sol kenarında defnedilmiştir.

Hiçbirisi de basılmamış olan ve ağırlıklı olarak tasavvufa dair bulunan eserleri şunlardır:

1. Ecvibe-i Mutasavvıfâne.

2. Mecmû'a-i İlâhiyyât.

3. Şerh-i Hadîs-i "Mûtû kable en temûtû".

4. Şerh-i Risâle-i Gavsiyye.

5. Tahkîkât-ı Fâ'ikiyye Alâ Akâ'id-i İslâmiyye.

Osmanlı Müellifleri'ne göre Fâ'ik Efendi'nin bunlardan başka eserleri de bulunmaktadır (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 143).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir Na'tından

Tâ ezelden Fâ'ik-i bî-çâre âşıkdır sana

Kıl şefâ'at lutf edip al kemteri senden yana

Rûz-ı mahşerde cemâl-i pâkini göster bana

Zât-ı pâkin ehl-i aşkın sevgili cânânısın

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul. 143.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.Doğum YeriGörüntüle
2ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.Doğum YılıGörüntüle
3ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.Ölüm YılıGörüntüle
4ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.MeslekGörüntüle
5ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.Madde AdıGörüntüle