ÂBİD

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserili olan Âbid, 19. asırda yaşamıştır. Vaktinin çoğunu gezmekle ve gittiği memleketlerin halk şairleriyle  tekerlemeler söylemekle geçirmiş, en çok koşma ve semai türleriyle göze çarpmış bir şairdir. Büyük harpten biraz evvel vefat ettiği belirtilir. Bir divanı vardır (Uraz 1933: 23; Çapraz 2008: 45). 

Kaynakça

"Âbid" (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 24.

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay. 

Ergun, Saadettin Nüzhet (1950). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul: yyy. 

Uraz, Murat (1933). Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi. 


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 09.01.2015
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Başla baştan sakiya, sahbayı doldur, sun meze!

Geçme cam-ı üftadeyi, teklif buyurma içmeze!

 

Bir kadehle mest-i hal olmaz ise erbab-ı aşk,

Kâse-i camı mükerrer kap yetiştir yetmeze!

 

“Fi-sebili’llah” deyip dağıt heman ser-payeden,

Dest-i mizanda dürüst tut, verme çok götürmeze!

 

Tan itsem gam değil zahid bize ferda günü,

La-kayıd mihr ü muhabbet meclisinden silmeze!

 

“Abida” kim istemez saz u sefa ihya demi

Can feda olsun, dil-i neşatımı incitmeze! (Ergun 1950: 23, Uraz 1933: 23)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN, Erkiletlid. 1772 - ö. 1856/1857?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CİNGÖZOĞLU SEYİD OSMANd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HASAN, Erkiletlid. 1772 - ö. 1856/1857?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6CİNGÖZOĞLU SEYİD OSMANd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HASAN, Erkiletlid. 1772 - ö. 1856/1857?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9CİNGÖZOĞLU SEYİD OSMANd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN, Erkiletlid. 1772 - ö. 1856/1857?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CİNGÖZOĞLU SEYİD OSMANd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HASAN, Erkiletlid. 1772 - ö. 1856/1857?Madde AdıGörüntüle
14ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15CİNGÖZOĞLU SEYİD OSMANd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle