ÂBİDÎN, Zeynelâbidîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1292/1875-76)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Uzun süre Manastır'da  ordu kalemlerinde yoklamacılık görevinde bulundu. 1292/1875-76 yılında Manastır'da vefat etti ve Hanlarönü Mahallesi'ndeki Rufaî dergâhının haziresine defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Tarih-i Umûmiyye: Sultan Abdulazîz Han'a kadar gelen tarih kitabıdır.

2. Dîvânçe.

3. Mecmû'â: Terâcimu Ahvâl-i Vesâire'den bahseden "Muhâdarât"ta eksik olan bir mecmuadır. Kendi el yazısıyla telif ettiği nüshası Millet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu eserde Râgıb Paşa'nın ayrıntılı öz geçmişi bulunmaktadır (Kurnaz-Tatçı  2000:108).

Ayrıca Şeyh Bedrüddîn Semavî'nin Vâridât'ının bir kısmına manzum tercümesi vardır. Tarih bilen, mutasavvıf bir kişidir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri. C.III. Ankara: Bizim Büro Basımevi. 107.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA ADALAR SUBASI
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhî hâlikî celle celâlsin

İlâhî râzıkî celle celâlsin

Ahadsın şübhe yok hem lâ-misâlsin

Sana olmaz fenâ kim bî zevâlsin

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 600.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Adnan Tahir Tand. 1920 - ö. 9 Haziran 1978Doğum YeriGörüntüle
2Peyami Safad. 2 Nisan 1899 - ö. 15 Haziran 1961Doğum YeriGörüntüle
3EMİN KÖSESİ YAHYA, Yahya Efendid. 1487 - ö. 1560Doğum YeriGörüntüle
4Adnan Tahir Tand. 1920 - ö. 9 Haziran 1978Doğum YılıGörüntüle
5Peyami Safad. 2 Nisan 1899 - ö. 15 Haziran 1961Doğum YılıGörüntüle
6EMİN KÖSESİ YAHYA, Yahya Efendid. 1487 - ö. 1560Doğum YılıGörüntüle
7Adnan Tahir Tand. 1920 - ö. 9 Haziran 1978Ölüm YılıGörüntüle
8Peyami Safad. 2 Nisan 1899 - ö. 15 Haziran 1961Ölüm YılıGörüntüle
9EMİN KÖSESİ YAHYA, Yahya Efendid. 1487 - ö. 1560Ölüm YılıGörüntüle
10Adnan Tahir Tand. 1920 - ö. 9 Haziran 1978MeslekGörüntüle
11Peyami Safad. 2 Nisan 1899 - ö. 15 Haziran 1961MeslekGörüntüle
12EMİN KÖSESİ YAHYA, Yahya Efendid. 1487 - ö. 1560MeslekGörüntüle
13Adnan Tahir Tand. 1920 - ö. 9 Haziran 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Peyami Safad. 2 Nisan 1899 - ö. 15 Haziran 1961Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMİN KÖSESİ YAHYA, Yahya Efendid. 1487 - ö. 1560Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Adnan Tahir Tand. 1920 - ö. 9 Haziran 1978Madde AdıGörüntüle
17Peyami Safad. 2 Nisan 1899 - ö. 15 Haziran 1961Madde AdıGörüntüle
18EMİN KÖSESİ YAHYA, Yahya Efendid. 1487 - ö. 1560Madde AdıGörüntüle