ÂBİDÎN, Zeynelâbidîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1292/1875-76)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Uzun süre Manastır'da  ordu kalemlerinde yoklamacılık görevinde bulundu. 1292/1875-76 yılında Manastır'da vefat etti ve Hanlarönü Mahallesi'ndeki Rufaî dergâhının haziresine defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Tarih-i Umûmiyye: Sultan Abdulazîz Han'a kadar gelen tarih kitabıdır.

2. Dîvânçe.

3. Mecmû'â: Terâcimu Ahvâl-i Vesâire'den bahseden "Muhâdarât"ta eksik olan bir mecmuadır. Kendi el yazısıyla telif ettiği nüshası Millet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu eserde Râgıb Paşa'nın ayrıntılı öz geçmişi bulunmaktadır (Kurnaz-Tatçı  2000:108).

Ayrıca Şeyh Bedrüddîn Semavî'nin Vâridât'ının bir kısmına manzum tercümesi vardır. Tarih bilen, mutasavvıf bir kişidir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri. C.III. Ankara: Bizim Büro Basımevi. 107.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA ADALAR SUBASI
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhî hâlikî celle celâlsin

İlâhî râzıkî celle celâlsin

Ahadsın şübhe yok hem lâ-misâlsin

Sana olmaz fenâ kim bî zevâlsin

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 600.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Doğum YeriGörüntüle
2ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
3Ercümend Behzad Lavd. 15 Kasım 1903 - ö. 18 Mayıs 1984Doğum YeriGörüntüle
4KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6Ercümend Behzad Lavd. 15 Kasım 1903 - ö. 18 Mayıs 1984Doğum YılıGörüntüle
7KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
9Ercümend Behzad Lavd. 15 Kasım 1903 - ö. 18 Mayıs 1984Ölüm YılıGörüntüle
10KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68MeslekGörüntüle
11ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903MeslekGörüntüle
12Ercümend Behzad Lavd. 15 Kasım 1903 - ö. 18 Mayıs 1984MeslekGörüntüle
13KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ercümend Behzad Lavd. 15 Kasım 1903 - ö. 18 Mayıs 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Madde AdıGörüntüle
17ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
18Ercümend Behzad Lavd. 15 Kasım 1903 - ö. 18 Mayıs 1984Madde AdıGörüntüle