ÂFİTÂBÎ, Hasan Çelebi

(d. ?/? - ö. 981/1573)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Hasan’dır. Hattat Hasan Çelebi adıyla bilinir. Şair, Emin Köse olarak bilinen Mevlânâ Yahyâ Çelebi’nin evlatlığıdır. Arapça ve belagat eğitimini Yahyâ Çelebi’den, hat eğitimini ise Şükrullah Halife Efendi’den aldı. Eğitiminin ardından önce danişmendlik sonra da hüsn-i hattaki yeteneğinden dolayı divan katipliği görevinde bulundu. 981/1573’te vefat eden şair için “hayrü’l-amel” (981) tarihi düşürülmüştür. Güzel ahlakı, nazik tavrı, yazısı, şiir ve inşâdaki başarısı ile beğenilmiş ve tanınmıştır. Âfitâbî Hasan Çelebî’nin kayıtlara geçen bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Dîvân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.
Kılıç, Filiz (hzl.) (2010) Ȃşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (1928) Tuhfe-i Hattatîn. (hzl. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey). İstanbul: Devlet Matbaası.
Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005) Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf[erişim tarihi: 01.02.2014].

Şemseddin Sami (1996) Kamusu’l A’lâm. Ankara: Kaşkar Neşriyat.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu lem‘a-ı hüsn ile ki sen nûr-ı basarsın
Yüz virme igen zülfüne ki nûrı basarsın
*
Gumûm içinde kaddüm mûya döndi
Hümûm altında benzüm mûma döndi

(Karatay, Halit (2008). Hattat Dîvân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay. 87.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Doğum YeriGörüntüle
2Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Doğum YeriGörüntüle
3Muhteşem Sünterd. 1928 - ö. 9 Temmuz 1985Doğum YeriGörüntüle
4BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Doğum YılıGörüntüle
5Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Doğum YılıGörüntüle
6Muhteşem Sünterd. 1928 - ö. 9 Temmuz 1985Doğum YılıGörüntüle
7BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Ölüm YılıGörüntüle
8Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Ölüm YılıGörüntüle
9Muhteşem Sünterd. 1928 - ö. 9 Temmuz 1985Ölüm YılıGörüntüle
10BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826MeslekGörüntüle
11Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995MeslekGörüntüle
12Muhteşem Sünterd. 1928 - ö. 9 Temmuz 1985MeslekGörüntüle
13BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Muhteşem Sünterd. 1928 - ö. 9 Temmuz 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Madde AdıGörüntüle
17Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Madde AdıGörüntüle
18Muhteşem Sünterd. 1928 - ö. 9 Temmuz 1985Madde AdıGörüntüle