ÂLEMÎ/İLMÎ, Mehmed Efendi, Arap-zâde

(d. ?/? - ö. 1130/1717)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Âlemî Mehmed Efendi olup Arapzâde diye tanındı. Edirneli mutasavvıf şairin doğum yılına dair bilgiye kaynaklarda ulaşılamamıştır.  Nakşibendi tarikatına bağlıydı. Üsküdarlı Şeyh Muhammed Ensarî’nin halifesi, şair Neccarzade Şeyh Rıza Efendinin mürşidiydi. “Rehber-i Tarikat” terkibi ölümüne tarihtir. Şiirlerinden başka Mecmau’d-Dürer ve’l-Gurar fi Ehâdisi Seyyidi’l-Beşer adlı bir hadis kitabı vardır. 

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 

Cunbur, Müjgân (2002). "Âlemî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 308-309.

Yavuz, A. Fikri, İsmail Özen (hzl.) (yty). Bursalı Mehmet Tahir. Osmanlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yayınevi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. YELİZ ÖZAY
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 24.12.2021

Eserlerinden Örnekler

Beyitlerinden:

Riyâ ve sem’ayı terket kalender meşrep ol Alemî

Cihanın buud ve nabudu hakikat iptilâdır hep

Yavuz, A. Fikri-İsmail Özen (hzl.) (yty). Bursalı Mehmet Tahir. Osmanlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yayınevi. 41.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RAHŞÎd. ? - ö. l868Doğum YeriGörüntüle
2YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RAHŞÎd. ? - ö. l868Doğum YılıGörüntüle
5YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RAHŞÎd. ? - ö. l868Ölüm YılıGörüntüle
8YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RAHŞÎd. ? - ö. l868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RAHŞÎd. ? - ö. l868Madde AdıGörüntüle
14YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle