ALİ RIZA, Ali Rıza Karsavuran

(d. 1893 / ö. 04.12.1959)
?
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali Rıza Karsavuran olan âşık, 1893'te Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin Karahacı köyünde doğmuştur. Ailesi, babasının imam olması nedeniyle köyde “İmamoğlu” lakabıyla tanınır. Geçmişte Karahacı köyündeki köy odalarından biri Karsavuranların Odası olarak bilindiği için bu lakapla da tanınırlar. Âşık, Çankırı'nın Alevi inanç ve ritüelleriyle zengin bir bölgesi olan Şabanözü'nde yetişir. Doğduğu köyün halkı, Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı talibidir (Kökel ve Ersal 2008: 47). Aynı köyden Döne Hanım ile evlenir ve bu evlilikten dört oğlu ve iki kızı dünyaya gelir. Kurtuluş Savaşı'na katılır. Babasının isteği üzerine Mısır’da okur. Geçimini çiftçilikle sağlar. Âşık, 4 Aralık 1959 tarihinde vefat eder. Vefatından önce çocuklarına ‘ananız benden sonra üç yıl kalacak, onu hoş tutun’ diye vasiyet eder. Eşi Döne Hanım, âşığın dediği gibi 5 Aralık 1962'de vefat eder.

Ali Rıza Karsavuran'ın hayatı 2005 yılında oğlu Ali Aslan Karsavuranoğlu ile yapılmış mülâkattan elde edilen bilgiler ışığında çeşitli tez çalışmalarında yer almıştır (Özbey 2008; Sargın 2011).

Alevi-Bektaşi âşıklarından olan Ali Rıza Karsavuranoğlu, şiirlerinde Ali Rıza mahlasını kullanır. Âşık, 1945 yılından sonra saz çalmadan, rüyasında aldığı ilhamlar neticesinde doğaçlama şiirler söylemeye başlar. Âşığın deyişlerinde Seyyid Hacı Turabî'i'nin izleri görülür.

Âşık, meşhur "Hoşgeldin" adlı şiirinde olduğu gibi şiirlerinde beşeri aşka da yer verir (Sargın 2011: 144-146). Oğlu Aslan Karsavuranoğlu, 2004 yılında âşık hakkında Bizim Ozan adlı bir kitap yayımlar. Âşık, Türk edebiyatında yaşname türünde de eser veren şairlerimizden biri olarak kabul edilir (Akyol 2007: 520).

Kaynakça

Akyol, İbrahim (2007). “Çankırı Kültür Coğrafyasında Bektaşî-Alevî Edebiyatı”. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı. 503-532.

Karsavuranoğlu, Ali Aslan (2004). Bizim Ozan. Ankara: Atik Matbaacılık.

Kökel, Coşkun, Mehmet Ersal (2008). "Çankırı İlindeki Alevi Köyleri Hakkında". Türk Kültürü ve Hacı Bektaşı Veli (48): 13-54.

Onay, Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri. Çankırı: Çankırı Matbaası.

Özbey, Ömer (2008). Âşık Aşur Uygur’un Hayatı-Sanatı ve Eserleri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Sargın, Hatice. (2014). Çankırı Âşıklık Geleneği ve Çankırılı Âşık Durmazî (Bilâl Durmaz). Çankırı: Çankırı Belediyesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. SÜHEYLA SARITAŞ
Yayın Tarihi: 11.01.2019
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Doğum YeriGörüntüle
2Tahsin Nahit Uygurd. 1899 - ö. 21 Temmuz 1992Doğum YeriGörüntüle
3YESARÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ALİ KAZAKLId. 1893 - ö. 1957Doğum YılıGörüntüle
5Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949Doğum YılıGörüntüle
6Mağcan Cumabayulıd. 25 Haziran 1893 - ö. 11 Mart 1938Doğum YılıGörüntüle
7ALİ KAZAKLId. 1893 - ö. 1957Ölüm YılıGörüntüle
8Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949Ölüm YılıGörüntüle
9Mağcan Cumabayulıd. 25 Haziran 1893 - ö. 11 Mart 1938Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ KAZAKLId. 1893 - ö. 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mağcan Cumabayulıd. 25 Haziran 1893 - ö. 11 Mart 1938Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ALİ KAZAKLId. 1893 - ö. 1957Madde AdıGörüntüle
14Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949Madde AdıGörüntüle
15Mağcan Cumabayulıd. 25 Haziran 1893 - ö. 11 Mart 1938Madde AdıGörüntüle