ALİ URFÎ EFENDİ

(d. ?/? - ö. ?/1888)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ali Urfî Efendi’nin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, doğum yeri Göricedir (Arnavutluk sınırları içinde bugünkü Korcë). Görice’den Mısır’a ticaret için gittiği, ardından da Selanik’e yerleştiği bilinmektedir. Burada Melami piri Seyyit Muhammed Nur’a intisab etti ve onun halifesi oldu. Evini tekke hâline getirdiği bilinen Ali Urfî Efendi şiir ve nesirde usta sayılmıştır. Ali Urfî Efendi 1888 yılında Selanik'te ölmüştür.

Çok sayıda eseri günümüze kadar ulaşan Ali Urfî Efendi’nin eserlerinden bazıları ve bulundukları kütüphaneler şu şekildedir; Şerh-i Divan-ı Niyaz-i Mısrî (Ankara İlahiyat Fakültesi Ktp., Yz. No: 37305, s. 106-237), Terceme-i Hikem-i Atâiyye (İstanbul Üniversitesi Ktp., Ty., No: 849; İstanbul Belediye Ktp., Osman Ergin Yz., No:310, s. 97; İstanbul Belediye Ktp., Osman Ergin Yz., No:371, s. 134; Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Ktp., Yz. No: 1987, s. 237-335), Terceme-i Maksadü'l-Aksâ (Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdayi BL.,Yz. No: 391, s.I-31; Hacı Selim Ağa Ktp.; Kemankeş BL., Yz. No: 290, s. 61; Millet Ktp. Şer'iyye BL. Yz. Nu: 868, s. 40), Terceme-i İnsân-ı Kâmil (İstanbul Belediye Ktp., Osman Ergin Yz., No: 1119, s. 88; Aynı Ktp., Yz. No: 605, s. 133; A. Ktp., Yz. No: 328, s. 50; Aynı Ktp., Yz. No: 719), Şerh-i Nutk-ı Hazret-i Üftade (Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdayi BL., Yz. No: 658, s. 6), Terceme-i Şerh-i Vâridat (Millet Ktp., Ali Emiri, Şeriyye, Yz. No: 983, s. 47; Süleymaniye Ktp., İzmir BL., Yz. No: 818, s. 1-98). Cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalar ile hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeni bilgiler gün ışığına çıkabilir.

Kaynakça

Gölpınarlı, Abdülbaki (1931). Melamlik ve Melamiler. İstanbul: İstanbul Darülfününu Türkiyat Enstitüsü. 

seyyahin.blogcu.com/ali-urfi-efendi-nin-hayati/837167 [erişim tarihi 03.01.2015].

"Ali Urfî Efendi" (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 117.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY
Yayın Tarihi: 10.02.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Salik-i tevhid olanda gaflet olmaz bir vakit

Allah illa Bil diyende gaflet olmaz bir vakit


Cümleyi Bak gözlemek ahkam-ı zikrullahdır

Zikrile illa görende gafet olmaz bir vakit


Gelse de her dem havatır cehl ile varid değil,

Geldiğin kandan bilende gaflet olmaz bir vakit

 

Bir kere bi-dar olan can daima yakzandır

Gayrıyı mahv eyleyende gaf1et olmaz bir vakit
 

Zevk-i Urfi'dir bu kasdın tecrübeyse bil ki sen

Varidi mevrud görende gaflet olmaz bir vakit

Gölpınarlı, Abdülbaki (1931). Melamlik ve Melamiler. İstanbul: İstanbul Darülfününu Türkiyat Enstitüsü. 310.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şemsettin Samid. 1 Haziran 1850 - ö. 18 Haziran 1904Doğum YeriGörüntüle
2ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Doğum YeriGörüntüle
4Şemsettin Samid. 1 Haziran 1850 - ö. 18 Haziran 1904Doğum YılıGörüntüle
5ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Doğum YılıGörüntüle
7Şemsettin Samid. 1 Haziran 1850 - ö. 18 Haziran 1904Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Ölüm YılıGörüntüle
10Şemsettin Samid. 1 Haziran 1850 - ö. 18 Haziran 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Şemsettin Samid. 1 Haziran 1850 - ö. 18 Haziran 1904Madde AdıGörüntüle
14ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13Madde AdıGörüntüle