ÂRİFÎ

(d. ?/? - ö. ?/1564\\\'ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilinenler sınırlıdır. İsmi ve doğum tarihi bilinmeyen şair, aslen Rumeli Yenişehri’ndendir. Dünyevî ilimlerle uğraşarak bilgisini ilerleten şair, öğrenimini yarıda bırakarak tasavvufa yöneldi. Devrinin meşhur sûfîlerinin sohbetlerine katılarak onların hizmetlerinde bulundu. Hac farizasını yerine getirmek maksadıyla Mekke’ye gitti. Burada bulunan Arap ve Acem âlimlerinin ilim meclislerine katılarak onların bilgilerinden istifade etti. Bilginler içinde zekâsı, tasavvufî birikimi ve temiz edalı sohbetiyle dikkat çekti. Vefat tarihi ve eserleri hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Ârifî mahlasını kullanan şairin hakîmâne söyleyişlerle yüklü şiirleri vardır.

Kaynakça

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karbey (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara: KB Yay.

Komisyon (1977).“Ârifî (Yenişehirli)”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay.159.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.)(2005). Ahdî, Gülşen-i Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 01.06.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Murg-ı kudsîdür ten-i lâ-şeyde rûh-ı pâkümüz

Yine meyli asledür yokdur ecelden bâkümüz 

(Solmaz, Süleyman (hzl.). (2005). Ahdî , Gülşen-i Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 446.)İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Doğum YeriGörüntüle
2BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
3ATÂ, Yenişehirli Seyyidd. ? - ö. 1230Doğum YeriGörüntüle
4NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
5BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YılıGörüntüle
6ATÂ, Yenişehirli Seyyidd. ? - ö. 1230Doğum YılıGörüntüle
7NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Ölüm YılıGörüntüle
9ATÂ, Yenişehirli Seyyidd. ? - ö. 1230Ölüm YılıGörüntüle
10NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ATÂ, Yenişehirli Seyyidd. ? - ö. 1230Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle
14BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle
15ATÂ, Yenişehirli Seyyidd. ? - ö. 1230Madde AdıGörüntüle