ÂRİFÎ, Ahmed Ârifî Efendi

(d. ?/? - ö. 1076/1665-66)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. Kemalzâde İbrahim Efendi’nin oğludur. Minkarizâde'den mülazım oldu. Mesîh Paşa, Nişancı Paşa-yı Cedîd, 'Alî Paşa-yı Atîk, Kara Mustafa Paşa gibi medreselerde ve Dârü’l-hadîs-i Süleymâniye’de müderrislik yaptı. Halep kadılığına atandı. 1076/1665-66 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divn Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fudalâ. İstanbul: Çağrı Yay.

Yılmaz, Kâşif (hzl.) (2001). Güftî ve Teşrifâtü'ş-şu'arâ'sı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 21.07.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Diyârın terk idüp düşmişdi ‘ârından o kûhsâre

Degüldi kûh-ken hâşâ benüm gibi sühan-hâre

 

Ne iş gördi hemân bî-hûde geşt-i deştden gayri

Hüner yâri der-âgûş itmedür Mecnûn-ı âvâre

 

Dokınsa mihr-i ‘âlem-sûz dil-ber olsa hatt peydâ

Delâlet eyler ol baht-ı siyâh-ı ‘âşık-ı zâre

 

Ruh-ı dildâre isbât-ı nazâ’ir eyler ol yohsa

Ne gam ey Ârifî olsa gönül mir’âtı sad-pâre

(Yılmaz, Kâşif (hzl.) (2001). Güftî ve Teşrifâtü'ş-şu'arâ'sı. Ankara: AKM Yay. 186.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nusret Kemal Otyamd. 11 Eylül 1922 - ö. 2 Şubat 2015Doğum YeriGörüntüle
2HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Doğum YeriGörüntüle
3VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Doğum YeriGörüntüle
4Nusret Kemal Otyamd. 11 Eylül 1922 - ö. 2 Şubat 2015Doğum YılıGörüntüle
5HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Doğum YılıGörüntüle
6VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Doğum YılıGörüntüle
7Nusret Kemal Otyamd. 11 Eylül 1922 - ö. 2 Şubat 2015Ölüm YılıGörüntüle
8HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Ölüm YılıGörüntüle
9VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Ölüm YılıGörüntüle
10Nusret Kemal Otyamd. 11 Eylül 1922 - ö. 2 Şubat 2015MeslekGörüntüle
11HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184MeslekGörüntüle
12VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52MeslekGörüntüle
13Nusret Kemal Otyamd. 11 Eylül 1922 - ö. 2 Şubat 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nusret Kemal Otyamd. 11 Eylül 1922 - ö. 2 Şubat 2015Madde AdıGörüntüle
17HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Madde AdıGörüntüle
18VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Madde AdıGörüntüle