ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlih

(d. ?/? - ö. 1237/1820)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Buna esere göre Âsaf Molla Muhammed Sâlih aslen Kerküklüdür. Kerküklü Âsaf adlı birinin oğludur. Uzun süre eğitim gördü. Yetmiş sene yaşadı. 1237/1820 senesinde vefat etti.

Dîvân'ı vardır (Akkuş 2008: 67).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kadün pâ-der-gil-i haclet kılıpdır serv-i ra'nâyı

Ruhun dâg eylemiş sahn-ı çemende verd-i lâlâyı

Görelden Leyli-i pür pîç ü tâb-ı zülf-i müşgînin

Gönül Mecnûn'un olmuşdur gezer sahrâ-yı sevdâyı

Eger zîr-i nikâb-ı iktifâdan çihre göstersen

Hacîl eylersin elbet âftâb-ı âlem-ârâyı

Dü-tîg-ı ebruvânın hâlî olmazlar tesâdümden

Meger hâlin girüp ortaya kat ide bu da’vâyı

Aman ey âsaf-ı mülk-i melâhat Âsaf-ı zâdın

Nevâziş eyle hakkında unutma böyle şeydâyı

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 67-68.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3ABBAS KEMÂL EFENDİ, Kerküklüd. ? - ö. 1892Doğum YeriGörüntüle
4NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YılıGörüntüle
5HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6ABBAS KEMÂL EFENDİ, Kerküklüd. ? - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
7NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıÖlüm YılıGörüntüle
8HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9ABBAS KEMÂL EFENDİ, Kerküklüd. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ABBAS KEMÂL EFENDİ, Kerküklüd. ? - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMadde AdıGörüntüle
14HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15ABBAS KEMÂL EFENDİ, Kerküklüd. ? - ö. 1892Madde AdıGörüntüle