ÂSIM, Yeğen-zâde İbrahim Âsım Bey

(d. ?/? - ö. 1254/1838-39)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Amasya’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı, İbrahim Âsım’dır. Yeğen-zâde sanıyla meşhur oldu. Amasya’nın ileri gelen ailelerinden olması hasebiyle çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1254/1838-39 yılında vefat etti. Amasya’da medfundur. Âsım’ın herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Fatîn, Âsım’ı vasat bir şair olarak değerlendirir (Çiftçi yty: 286).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 20.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülşen-i hüsnünde açmış lâle sünbül yâsemen

Gül cemâlin fark olunmaz gülden ey nâzik-beden

Ruhların gülden gül-âb almış lebinden bâdenin

Sâkiyâ peymâne devr itdin mi Cem bezminde sen

Kıldı âfâkı mu'attar bûy-ı zülfün ba’de-zîn

Hâke düşsün nâfesi yine harâb olsun Huten

Hâb-ı nâzından imızganmış çözülmüş dügmeler

Cism-i pâk-i nâzeninden sen de çık ey pîrahen

Âsım-ı mestim reh-i aşkında lâyıkdır bana

Der-be-der Mecnûn olup gerdâna takdırsam resen

(Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014]. 285-86.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1IYDÎ-ZÂDE, ÂTIF, Ahmed Âtıf Efendid. ? - ö. 1713Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Yusûf-zâde Abdullâhd. 1655-1656 - ö. 1753-1754Doğum YeriGörüntüle
3İsmail Hami Danişmendd. 1889 - ö. 12 Nisan 1967Doğum YeriGörüntüle
4IYDÎ-ZÂDE, ÂTIF, Ahmed Âtıf Efendid. ? - ö. 1713Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Yusûf-zâde Abdullâhd. 1655-1656 - ö. 1753-1754Doğum YılıGörüntüle
6İsmail Hami Danişmendd. 1889 - ö. 12 Nisan 1967Doğum YılıGörüntüle
7IYDÎ-ZÂDE, ÂTIF, Ahmed Âtıf Efendid. ? - ö. 1713Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Yusûf-zâde Abdullâhd. 1655-1656 - ö. 1753-1754Ölüm YılıGörüntüle
9İsmail Hami Danişmendd. 1889 - ö. 12 Nisan 1967Ölüm YılıGörüntüle
10IYDÎ-ZÂDE, ÂTIF, Ahmed Âtıf Efendid. ? - ö. 1713Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HİLMÎ, Yusûf-zâde Abdullâhd. 1655-1656 - ö. 1753-1754Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İsmail Hami Danişmendd. 1889 - ö. 12 Nisan 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13IYDÎ-ZÂDE, ÂTIF, Ahmed Âtıf Efendid. ? - ö. 1713Madde AdıGörüntüle
14HİLMÎ, Yusûf-zâde Abdullâhd. 1655-1656 - ö. 1753-1754Madde AdıGörüntüle
15İsmail Hami Danişmendd. 1889 - ö. 12 Nisan 1967Madde AdıGörüntüle