ÂSIM, Yeğen-zâde İbrahim Âsım Bey

(d. ?/? - ö. 1254/1838-39)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Amasya’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı, İbrahim Âsım’dır. Yeğen-zâde sanıyla meşhur oldu. Amasya’nın ileri gelen ailelerinden olması hasebiyle çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1254/1838-39 yılında vefat etti. Amasya’da medfundur. Âsım’ın herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Fatîn, Âsım’ı vasat bir şair olarak değerlendirir (Çiftçi yty: 286).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 20.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülşen-i hüsnünde açmış lâle sünbül yâsemen

Gül cemâlin fark olunmaz gülden ey nâzik-beden

Ruhların gülden gül-âb almış lebinden bâdenin

Sâkiyâ peymâne devr itdin mi Cem bezminde sen

Kıldı âfâkı mu'attar bûy-ı zülfün ba’de-zîn

Hâke düşsün nâfesi yine harâb olsun Huten

Hâb-ı nâzından imızganmış çözülmüş dügmeler

Cism-i pâk-i nâzeninden sen de çık ey pîrahen

Âsım-ı mestim reh-i aşkında lâyıkdır bana

Der-be-der Mecnûn olup gerdâna takdırsam resen

(Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014]. 285-86.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Zeynep Sati Yalçınd. 10 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ALÎ BİN HÜSEYİN EL-AMASÎ, Alî bin Hüseyin el-Amasî Alâeddîn Çelebid. ? - ö. 1470-71 ?Doğum YeriGörüntüle
4ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Zeynep Sati Yalçınd. 10 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ALÎ BİN HÜSEYİN EL-AMASÎ, Alî bin Hüseyin el-Amasî Alâeddîn Çelebid. ? - ö. 1470-71 ?Doğum YılıGörüntüle
7ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Zeynep Sati Yalçınd. 10 Ağustos 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ALÎ BİN HÜSEYİN EL-AMASÎ, Alî bin Hüseyin el-Amasî Alâeddîn Çelebid. ? - ö. 1470-71 ?Ölüm YılıGörüntüle
10ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Zeynep Sati Yalçınd. 10 Ağustos 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ALÎ BİN HÜSEYİN EL-AMASÎ, Alî bin Hüseyin el-Amasî Alâeddîn Çelebid. ? - ö. 1470-71 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Zeynep Sati Yalçınd. 10 Ağustos 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ALÎ BİN HÜSEYİN EL-AMASÎ, Alî bin Hüseyin el-Amasî Alâeddîn Çelebid. ? - ö. 1470-71 ?Madde AdıGörüntüle