AŞKÎ, Pür-hüner

(d. ?/? - ö. 959/1551)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aydın’ın Tire ilçesinde doğdu. Bu yüzden Aydınlı ve Tireli diye anıldı. Asıl adı Ali Çelebi ve lâkabı Pür-hüner’dir. Babasının adı Selîm olduğundan Selîm Begoğlu derlerdi. Aşkî, Medrese eğitimi gördü. Sahn medresesinde bir süre Kazasker Sinân Çelebi’nin (?-ö.967/1559/1560) yardımcılığını yaptı. Çivizâde (?-?) kazasker iken onun yanına gidip mülazım oldu. İstanbul’da Papasoğlu Dârü’l-hadîsi gibi bazı medreselerde müderrislik yaptıktan sonra tasavvufa yöneldi ve inzivaya çekildi (Kılıç 2010: 1086; Sungurhan Eyduran 2009: B.62). Tefsir ve hadis okuttu.

Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiresi’nde Aşkî için “şi’rle şi’ârı yokdur” denilmektedir (Sungurhan Eyduran 2009: B.62). Döneminde şiirle ilgilenmiş olmakla birlikte divan sahibi değildir.

Kaynakça

“Aşkî”. Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi. C.1. İstanbul: Dergâh Yay. 205.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. İstanbul: Zaman Kitaphanesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Aşkî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: AKM Yay. 550.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ.  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html[erişim tarihi: 18.06.2013]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 27.07.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tîre çeşmüm aydın itsün ruhlarun ey hûr-ı ayn
Hâke pertev salsa gelmez zerrece hurşîde şeyn

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf . 62.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRÂMÎ, Ârâmî Deded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BEZMÎ, Rumelili/Aydınlı Bezmî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Halil Kocagözd. 1930 - ö. 07 Ağustos 1984Doğum YeriGörüntüle
4ÂRÂMÎ, Ârâmî Deded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BEZMÎ, Rumelili/Aydınlı Bezmî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Halil Kocagözd. 1930 - ö. 07 Ağustos 1984Doğum YılıGörüntüle
7ÂRÂMÎ, Ârâmî Deded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BEZMÎ, Rumelili/Aydınlı Bezmî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Halil Kocagözd. 1930 - ö. 07 Ağustos 1984Ölüm YılıGörüntüle
10ÂRÂMÎ, Ârâmî Deded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11BEZMÎ, Rumelili/Aydınlı Bezmî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Halil Kocagözd. 1930 - ö. 07 Ağustos 1984MeslekGörüntüle
13ÂRÂMÎ, Ârâmî Deded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEZMÎ, Rumelili/Aydınlı Bezmî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Halil Kocagözd. 1930 - ö. 07 Ağustos 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂRÂMÎ, Ârâmî Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BEZMÎ, Rumelili/Aydınlı Bezmî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Halil Kocagözd. 1930 - ö. 07 Ağustos 1984Madde AdıGörüntüle