AYÂNÎ, Bursalı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi ve doğum tarihi bilinmeyen şair, aslen Bursalı’dır. Kaynaklarda Bursalı Ayânî Çelebi adıyla kayıtlıdır. Kınalızade Hasan Çelebi, tezkiresini kaleme aldığı sırada (1585) Ayânî’nin henüz medrese tahsilini tamamlamadığı bildirmiştir. Bu bilgi göz önünde bulundurulunda şairin 1565-70’li yıllarda doğmuş olabilir. Tuhfe-i Nâilî’de Sultan I. Ahmed dönemi (1603-17) şairlerinden olduğu belirtilmişir. Şairin hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Vefat yeri ve tarihi de bilinmemektedir. Ayrıca Ayânî’nin edebî şahsiyeti ve eserlerine dair de elde mevcut bir bilgi yoktur. Kütüphane kayıtları ve mecmualarda yapılan taramalarda “Ayânî” mahlaslı şairlere ait şiirlere rastlanmıştır. Söz konusu şiirler Ayânî mahlaslı diğer şairlere de (Konyalı Ayânî, Manastırlı Ayânî, Ayânî Mehmed, Ayânî Muzaffer) ait olabileceğinden Bursalı Ayânî Çelebi’nin şiirlerini tespit etmek güçtür. Günümüze Kınalızade Hasan Çelebi’nin kaydettiği üç beyti ulaşmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. II.  İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 

Ergun, Sadeddin Nüzhet (ty.) Türk Şairleri. C. III. 1357.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 3030.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2013). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. [erişim tarihi: 1.1.2013]. 124.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsü’l-A‘lâm. C. 5. İstanbul: Mihrân Matbaası. 3228.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil mi kaldı ey perî âşüfte-hâlün olmaya

Yâ gam-ı zülfünle her dem pây-mâlün olmaya

Gâh la’lün ‘arz idersin gâh ruhsârun dile

Dem mi var bir vech ile ‘uşşâka âlün olmaya

Beyt

Sende hatm oldı güzellik dir idüm dünyâda

Mushaf-ı rûyını ‘arz eylese Hâfız-zâde

(Kutluk, İbrahim, (hzl.), (1989). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, Ankara: TTK Yay., 709-10.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Doğum YeriGörüntüle
3ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Doğum YeriGörüntüle
4Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
6ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Doğum YılıGörüntüle
7Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Ölüm YılıGörüntüle
10Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860MeslekGörüntüle
12ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20MeslekGörüntüle
13Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Madde AdıGörüntüle
18ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Madde AdıGörüntüle