AYŞÎ, Hüseyin Ayşî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdatlıdır. Asıl adı Hüseyin olan şair Ayşî mahlasını kullandı. 984/1576 yılında Anadolu’ya geldi. Sade ve güzel şiirleriyle tanınan şairin kaynaklarda hayatı ve edebî kişiliğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmemiştir (Sungurhan 2009: 125). 

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.03.2014].

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şâm-ı ‘ıyd ebrû be-men ne-nümûd ân sâhib-kemâl

Nîst ferdâ ‘ıyd çün peydâ ne-şud imşeb hilâl

***

‘Iyd oldı öpmek isterin ol meh-likâ elin

Öpmiş degül egerçi gedâ pâdşâ elin 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.03.2014]. 125.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Doğum YeriGörüntüle
2ŞEMSÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Doğum YeriGörüntüle
4HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Doğum YılıGörüntüle
7HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMSÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Ölüm YılıGörüntüle
10HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEMSÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Madde AdıGörüntüle
14ŞEMSÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Madde AdıGörüntüle