AZÎZ, Abdülazîz Efendi

(d. ?/? - ö. 1175/1761-1762)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdülaziz’dir. Abdülâdî Efendizâde Mehmed Emin Efendi’nin oğludur. Babasının adı Fatin Tezkiresi (Çifçi: 309)’nde Emir Efendi olarak geçmektedir. 1115/1742-43 yılında müderris oldu. 1175/1761-62 yılında vefat etti. Oğulları Mehmed Es'ad Efendi ile Mehmed Sa'îd Efendi’dir.

Fatin (Çifçi: 309) bir kıtasını örnek olarak vermiş ve başka şiirleri olmadığını belirtmiştir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 99.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 09.04.2014]. 309.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 670.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târih

Sâlikân-ı Halvetiyye mürşidi şeyhü’ş-şüyûh

Ya‘ni kim Şeyh Hikmeti kabrinde râhatlar bula

Geldi bir târîh Azîzâ tab‘ıma fevti içün

Câygâh-ı Hikmeti Mevlâ kusûr-ı ‘adn ola

(Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 09.04.2014]. 309.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kâmil Dorukd. 16 Mart 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Doğum YeriGörüntüle
3BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Doğum YeriGörüntüle
4Kâmil Dorukd. 16 Mart 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Doğum YılıGörüntüle
6BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Doğum YılıGörüntüle
7Kâmil Dorukd. 16 Mart 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
9BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Ölüm YılıGörüntüle
10Kâmil Dorukd. 16 Mart 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569MeslekGörüntüle
12BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680MeslekGörüntüle
13Kâmil Dorukd. 16 Mart 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kâmil Dorukd. 16 Mart 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle
18BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Madde AdıGörüntüle