ŞÂNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şânî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Küttâb tâyifesinden haylî Fürs ile münâsebeti olan Şânî-i Burusevî fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 45b) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin ölen şairler veya daha önce yaşamış şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım bilgileri Şânî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine şair hakkında kayıtlı ibareden onun Bursalı olduğu, Farsça bildiği ve kâtiplik yaptığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 45b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.11.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Subh-ı sâdık gibi ‘âşık yakası çâk gerek

Dili gam dîdesi nem rûy-ı zeri hâk gerek

 

Câm-ı aşkuñ ne sorarsın baña keyfiyyetini

Sûfiyâ âdem olan kişide idrâk gerek

 

Su gibi sâf-dil olan kişi âyîne-misâl

Hüsn-i mir’âtına yârün nazarı pâk gerek

 

Dil sorar hâlümi senden gelür eglenmez hiç

Varıcak hizmete kul çâbük ü çâlâk gerek

 

Cân-ı şîrîni virüp olmaga Ferhâda bedel

Şânî gibi ana bir ‘âşık-ı bî-bâk gerek

 

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 45b.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mükerrem Kamil Sud. 1 Temmuz 1904 - ö. 23 Temmuz 1997Doğum YeriGörüntüle
2Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SAFHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1733Doğum YeriGörüntüle
4Mükerrem Kamil Sud. 1 Temmuz 1904 - ö. 23 Temmuz 1997Doğum YılıGörüntüle
5Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SAFHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1733Doğum YılıGörüntüle
7Mükerrem Kamil Sud. 1 Temmuz 1904 - ö. 23 Temmuz 1997Ölüm YılıGörüntüle
8Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SAFHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1733Ölüm YılıGörüntüle
10Mükerrem Kamil Sud. 1 Temmuz 1904 - ö. 23 Temmuz 1997MeslekGörüntüle
11Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SAFHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1733MeslekGörüntüle
13Mükerrem Kamil Sud. 1 Temmuz 1904 - ö. 23 Temmuz 1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAFHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1733Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mükerrem Kamil Sud. 1 Temmuz 1904 - ö. 23 Temmuz 1997Madde AdıGörüntüle
17Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SAFHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1733Madde AdıGörüntüle