ŞÂNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şânî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Küttâb tâyifesinden haylî Fürs ile münâsebeti olan Şânî-i Burusevî fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 45b) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin ölen şairler veya daha önce yaşamış şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım bilgileri Şânî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine şair hakkında kayıtlı ibareden onun Bursalı olduğu, Farsça bildiği ve kâtiplik yaptığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 45b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.11.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Subh-ı sâdık gibi ‘âşık yakası çâk gerek

Dili gam dîdesi nem rûy-ı zeri hâk gerek

 

Câm-ı aşkuñ ne sorarsın baña keyfiyyetini

Sûfiyâ âdem olan kişide idrâk gerek

 

Su gibi sâf-dil olan kişi âyîne-misâl

Hüsn-i mir’âtına yârün nazarı pâk gerek

 

Dil sorar hâlümi senden gelür eglenmez hiç

Varıcak hizmete kul çâbük ü çâlâk gerek

 

Cân-ı şîrîni virüp olmaga Ferhâda bedel

Şânî gibi ana bir ‘âşık-ı bî-bâk gerek

 

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 45b.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Doğum YeriGörüntüle
2BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Doğum YeriGörüntüle
3Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Doğum YılıGörüntüle
6Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Ölüm YılıGörüntüle
9Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876MeslekGörüntüle
11BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730MeslekGörüntüle
12Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle
17BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Madde AdıGörüntüle
18Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle