AZÎZ, Abdulazîz Erzurumî-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
şivan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Abdulaziz olup Erzurumludur. Erzurûmî-zâde olarak anıldı. Doğum tarihi belli değildir. Babası Mevlevi âlimlerindendir. Azîz, babasının etkisiyle çocukluğundan itibaren iyi bir medrese eğitimi aldı. Müderrislik yaptı. Daha sonra İstanbul Kısmet-i Askeriye Mahkemesi’nde kâtip oldu. Kâtiplik görevi sırasında Süleymaniye Darüşşifa’sına alaka gösterdi ve personeli ve hastaları ile yakın ilişkiler kurdu. Bundan sonra da akli dengesinde bozukluklar baş gösterdi. “Men cenne sâ’aten lem yefuk ebedâ" (Bir saat deliren sonsuza dek ayılmaz) (İnce 2005: 506) kaidesiyle işlerini de aksatmaya başlayınca kâtiplik görevinden uzaklaştırıldı. Başına gelen bu felâketten sonra İstanbul’u terk etti. Nereye gittiğine dair hiçbir kayıt yoktur.

Salim, Aziz’i perişan duygulu şair olarak nitelendirir (İnce 2005:506). Onun yaşamındaki perişan tavırlar, dağınıklık şiirlerine de aksetmiştir. 
 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 506.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî,Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. (Tıpkıbasım). 2 C. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR ERKAL
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mir’âta baksa her kaçan ol şûh-ı Mevlevî
Aks-i izâr-ı pâkine eyler mukâbele

Kerrât ile ayağına düşdüm yüzüm sürüp
Bir kerre almadın yine gönlüm şehâ ele

Sanman ki zâhir oldu izârında hatt-ı nev
İhzâr-ı hüsne geldi kazâdan mürâsele

Ve lehu
Ağyâr-ı dîv-i sîreti uğratma yanına
Ey pâdişâh-ı işve ki düşmez bu şânına

(İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 506.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DİDARÎ, Behram Coşkund. 1913 - ö. 22.01.1977Doğum YeriGörüntüle
2RAHMİ, Abdurrahîm Efendid. ? - ö. 1808-09Doğum YeriGörüntüle
3TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DİDARÎ, Behram Coşkund. 1913 - ö. 22.01.1977Doğum YılıGörüntüle
5RAHMİ, Abdurrahîm Efendid. ? - ö. 1808-09Doğum YılıGörüntüle
6TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DİDARÎ, Behram Coşkund. 1913 - ö. 22.01.1977Ölüm YılıGörüntüle
8RAHMİ, Abdurrahîm Efendid. ? - ö. 1808-09Ölüm YılıGörüntüle
9TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DİDARÎ, Behram Coşkund. 1913 - ö. 22.01.1977MeslekGörüntüle
11RAHMİ, Abdurrahîm Efendid. ? - ö. 1808-09MeslekGörüntüle
12TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13DİDARÎ, Behram Coşkund. 1913 - ö. 22.01.1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHMİ, Abdurrahîm Efendid. ? - ö. 1808-09Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DİDARÎ, Behram Coşkund. 1913 - ö. 22.01.1977Madde AdıGörüntüle
17RAHMİ, Abdurrahîm Efendid. ? - ö. 1808-09Madde AdıGörüntüle
18TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle