AZÎZ, Abdulazîz Erzurumî-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
şivan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Abdulaziz olup Erzurumludur. Erzurûmî-zâde olarak anıldı. Doğum tarihi belli değildir. Babası Mevlevi âlimlerindendir. Azîz, babasının etkisiyle çocukluğundan itibaren iyi bir medrese eğitimi aldı. Müderrislik yaptı. Daha sonra İstanbul Kısmet-i Askeriye Mahkemesi’nde kâtip oldu. Kâtiplik görevi sırasında Süleymaniye Darüşşifa’sına alaka gösterdi ve personeli ve hastaları ile yakın ilişkiler kurdu. Bundan sonra da akli dengesinde bozukluklar baş gösterdi. “Men cenne sâ’aten lem yefuk ebedâ" (Bir saat deliren sonsuza dek ayılmaz) (İnce 2005: 506) kaidesiyle işlerini de aksatmaya başlayınca kâtiplik görevinden uzaklaştırıldı. Başına gelen bu felâketten sonra İstanbul’u terk etti. Nereye gittiğine dair hiçbir kayıt yoktur.

Salim, Aziz’i perişan duygulu şair olarak nitelendirir (İnce 2005:506). Onun yaşamındaki perişan tavırlar, dağınıklık şiirlerine de aksetmiştir. 
 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 506.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî,Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. (Tıpkıbasım). 2 C. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR ERKAL
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mir’âta baksa her kaçan ol şûh-ı Mevlevî
Aks-i izâr-ı pâkine eyler mukâbele

Kerrât ile ayağına düşdüm yüzüm sürüp
Bir kerre almadın yine gönlüm şehâ ele

Sanman ki zâhir oldu izârında hatt-ı nev
İhzâr-ı hüsne geldi kazâdan mürâsele

Ve lehu
Ağyâr-ı dîv-i sîreti uğratma yanına
Ey pâdişâh-ı işve ki düşmez bu şânına

(İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 506.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ERDALÎ, Zeki Erdald. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HAYRANÎ, Hüseyind. ? - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
3Muammer Bilged. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ERDALÎ, Zeki Erdald. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAYRANÎ, Hüseyind. ? - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
6Muammer Bilged. 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ERDALÎ, Zeki Erdald. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HAYRANÎ, Hüseyind. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9Muammer Bilged. 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ERDALÎ, Zeki Erdald. 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HAYRANÎ, Hüseyind. ? - ö. 1899MeslekGörüntüle
12Muammer Bilged. 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ERDALÎ, Zeki Erdald. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAYRANÎ, Hüseyind. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Muammer Bilged. 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ERDALÎ, Zeki Erdald. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HAYRANÎ, Hüseyind. ? - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
18Muammer Bilged. 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle