AZÎZ, Kilârî Azîz Efendi

(d. ?/? - ö. 1140/1727-28)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Aziz’dir. Saray kilercisi oldu. Bu yüzden Kilârî Azîz Efendi olarak tanındı. Sultan IV. Mehmet devrinde (1648-1687) Darbhane emini olan Bekir Efendi’nin oğludur. Enderun'da yetişti. 1140/1727-28 yılında vefat etti.

Mehmed Tâhir (2000: 315), mürettep olmayan bir Dîvân'ı olduğunu söyler. Eldeki şiirleri Tayyârzâde'deki örneklerle sınırlıdır (Arslan 2010: 374).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 374.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 315-316.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 669.

Özcan, Abdülkadir (2003). “Mehmed IV”. İslam Ansiklopedisi. C.28. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 414-418.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Aziz (İstanbullu)”. C. 1.İstanbul: Dergâh Yay. 267. 

Yılmaz, H. (2002). “Aziz”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: AKM Yay. 104.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014
Güncelleme Tarihi: 14.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sipihre nâvek-i âh-ı dil-i sûzânımız çıkdı

Çekince sîneye tîg-ı nigârı cânımız çıkdı


Ve lehû

Serv ü çemen ü bülbül ü bîd bâd ile sünbül

Pervâne vü şem‘ lâle-i dâg-ı dil ile gül

 

Olmasa idi bunlar ‘aceb neyle tolardı

Mecmû‘ası şâ‘irlerin ey nagme-i bülbül


Ve lehû

Ârâm idemem yâre nigâh eylemedikçe

Hayretle bakup rûyına âh eylemedikçe

 

Bir yerde karâr eyleyemez cân-ı azîzim

Kûyında anın cây-ı penâh eylemedikçe

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 374.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYRÎ, Müderris-zâde Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
2NA'ÎM, Yazıcı-zâde Mehmedd. ? - ö. 1752Doğum YeriGörüntüle
3Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
4HAYRÎ, Müderris-zâde Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
5NA'ÎM, Yazıcı-zâde Mehmedd. ? - ö. 1752Doğum YılıGörüntüle
6Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
7HAYRÎ, Müderris-zâde Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
8NA'ÎM, Yazıcı-zâde Mehmedd. ? - ö. 1752Ölüm YılıGörüntüle
9Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
10HAYRÎ, Müderris-zâde Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1851MeslekGörüntüle
11NA'ÎM, Yazıcı-zâde Mehmedd. ? - ö. 1752MeslekGörüntüle
12Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -MeslekGörüntüle
13HAYRÎ, Müderris-zâde Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NA'ÎM, Yazıcı-zâde Mehmedd. ? - ö. 1752Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYRÎ, Müderris-zâde Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1851Madde AdıGörüntüle
17NA'ÎM, Yazıcı-zâde Mehmedd. ? - ö. 1752Madde AdıGörüntüle
18Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -Madde AdıGörüntüle