AZMÎ, Mehmed Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. 1167/1753-1754)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Sâlih’tir. Mehmed Sâlih Azmî Efendi olarak tanındı. İyi bir öğrenim gördü. Kara Mehmed Paşa’nın himâyesine girerek musikî ile uğraştı. Bu suretle Damad İbrahim Paşa’nın baş hânendesi oldu. Hoca Mehmed Rasim Efendi’den hüsn-i hat meşk ederek icazet aldı. Şeyh Seyyid Nureddin Efendi’ye intisap etti. Hattının güzelliğiyle yüksek mertebelere yükseldi ve en son Galata Tersânesi mahzen kâtipliğine atanarak arzuladığı makama ulaştı. Bu görevde iken 1167/1753-54 yılında vefat etti. Evinin karşısındaki Akarca mezarlığında vefat etmeden önce bizzat kendisinin belirlediği yere defnedildi.

Mehmed Sâlih Efendi, bilgisi ve irfanıyla tanınan, şiir ve inşaya aşina, hoş sohbet ve şirin edalı bir kimseydi. Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 224.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 127.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 232.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr. 318a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hatice Meryemd. 02 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Şükran Yiğitd. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Engin Turgutd. 9 Eylül 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hatice Meryemd. 02 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Şükran Yiğitd. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Engin Turgutd. 9 Eylül 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hatice Meryemd. 02 Kasım 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Şükran Yiğitd. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Engin Turgutd. 9 Eylül 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hatice Meryemd. 02 Kasım 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Şükran Yiğitd. 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Engin Turgutd. 9 Eylül 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hatice Meryemd. 02 Kasım 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Şükran Yiğitd. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Engin Turgutd. 9 Eylül 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hatice Meryemd. 02 Kasım 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Şükran Yiğitd. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Engin Turgutd. 9 Eylül 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle