AZMÎ, Mehmed Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. 1167/1753-1754)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Sâlih’tir. Mehmed Sâlih Azmî Efendi olarak tanındı. İyi bir öğrenim gördü. Kara Mehmed Paşa’nın himâyesine girerek musikî ile uğraştı. Bu suretle Damad İbrahim Paşa’nın baş hânendesi oldu. Hoca Mehmed Rasim Efendi’den hüsn-i hat meşk ederek icazet aldı. Şeyh Seyyid Nureddin Efendi’ye intisap etti. Hattının güzelliğiyle yüksek mertebelere yükseldi ve en son Galata Tersânesi mahzen kâtipliğine atanarak arzuladığı makama ulaştı. Bu görevde iken 1167/1753-54 yılında vefat etti. Evinin karşısındaki Akarca mezarlığında vefat etmeden önce bizzat kendisinin belirlediği yere defnedildi.

Mehmed Sâlih Efendi, bilgisi ve irfanıyla tanınan, şiir ve inşaya aşina, hoş sohbet ve şirin edalı bir kimseydi. Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 224.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 127.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 232.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr. 318a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?Doğum YeriGörüntüle
2MİSLÎ, İshak-zâde Ali Mislî Efendid. ? - ö. 1775/1776Doğum YeriGörüntüle
3ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
4SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?Doğum YılıGörüntüle
5MİSLÎ, İshak-zâde Ali Mislî Efendid. ? - ö. 1775/1776Doğum YılıGörüntüle
6ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
7SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?Ölüm YılıGörüntüle
8MİSLÎ, İshak-zâde Ali Mislî Efendid. ? - ö. 1775/1776Ölüm YılıGörüntüle
9ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
10SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?MeslekGörüntüle
11MİSLÎ, İshak-zâde Ali Mislî Efendid. ? - ö. 1775/1776MeslekGörüntüle
12ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846MeslekGörüntüle
13SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MİSLÎ, İshak-zâde Ali Mislî Efendid. ? - ö. 1775/1776Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?Madde AdıGörüntüle
17MİSLÎ, İshak-zâde Ali Mislî Efendid. ? - ö. 1775/1776Madde AdıGörüntüle
18ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Madde AdıGörüntüle