BÂBÎ / Bâbî Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1091/1680-81)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bâbî Mustafa Efendi Osman adlı birinin oğludur. Halep'in Bâb nahiyesinde doğduğu için doğduğu kasabaya nispetle Bâbî olarak anıldı. Halep'te Şeyh Ebu'l-cûd Betrûnî, Şeyh Ebu’l-vefâ-yı Arzî, Molla İbrahim-i Kürdî ve Şeyh Cemâleddin-i Nabulî'den eğitim gördü. 1051/1641-42'de Şam'a gitti. Abdurrahman ve Necmeddin Gazzî’den eğitimini tamamladı. İstanbul'a kendini geliştirmek için geldi. Hüsam-zâde Efendi’den mülazım oldu. Rebiülahir 1056/Mayıs-Haziran 1646'da Manisalı Çelebi müderrisi oldu. Ramazan 1065/ Temmuz-Ağustos 1655'te Tahta Kadı Medresesi'ne atanıp Şaban 1071/Nisan 1661'de Süleyman Subaşı Medresesi'nde görevlendirildi. Rebiülevvel 1072/Ekim-Kasım 1661'de Amamiye Medresesi’ne naklolundu. Aynı sene Şevvali/Mayıs-Haziran 1662'de Eski İbrahim Paşa Medresesi'ne görevlendirildi. Cemaziyelahir 1073/Ocak-Şubat 1663'te Koca Mustafa Paşa Medresesi'ne atanıp daha sonra Trablus-Şam kadılığına atandı. Azledildikten sonra Ramazan 1077/Şubat-Mart 1667'de Manisa kadılığı verildi. Receb 1079/ Aralık-Ocak 1668-69'da azledildi ve Şam'a gitti. Yedi sene Bâb nahiyesinde kaldıktan sonra tekrar İstanbul’a dönüp Muharrem 1087/ Mart-Nisan 1676'da Bağdat kadılığına atandı. Rebiülevvel 1088/ Mayıs-Haziran 1677'de azledildi. Cemaziyelahir 1091/Haziran-Temmuz 1680'de Medine ve Mekke kadısı oldu. Cemaziyelahir 1091/Haziran-Temmuz 1680'de hacca gitti. Orada vefat etti.
Mürettep divanı vardır.

Kaynakça

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri ,Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 474.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942Doğum YeriGörüntüle
2HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Doğum YeriGörüntüle
3TAKÎ, Takiyeddîn Mehmed Paşad. ? - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
4Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942Doğum YılıGörüntüle
5HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
6TAKÎ, Takiyeddîn Mehmed Paşad. ? - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942Ölüm YılıGörüntüle
8HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
9TAKÎ, Takiyeddîn Mehmed Paşad. ? - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
10Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942MeslekGörüntüle
11HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939MeslekGörüntüle
12TAKÎ, Takiyeddîn Mehmed Paşad. ? - ö. 1893MeslekGörüntüle
13Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAKÎ, Takiyeddîn Mehmed Paşad. ? - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942Madde AdıGörüntüle
17HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Madde AdıGörüntüle
18TAKÎ, Takiyeddîn Mehmed Paşad. ? - ö. 1893Madde AdıGörüntüle