Bahattin Yıldızoğlu

(d. 1953 / ö. -)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bahattin Yıldızoğlu, âşıklığının ilk yıllarında kendisinin belirlediği “Bağmani” mahlasını kullanır. 1975 yılında Çobanoğlu Âşıklar Kahvehanesi’ndeki bir programdan sonra Murat Çobanoğlu’ndan kendisine bir mahlas vermesini ister. Çobanoğlu, "Yıldızoğlu" mahlasını teklif eder. Bu tarihten itibaren de “Yıldızoğlu” mahlasını kullanmaya başlar (Balkaya 2017: 21). 1953 yılında Kars ili Arpaçay ilçesi Telek köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Mikail Bey, annesi Kıymet Hanım’dır. Âşığın ailesi Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde 1800’lü yıllarda Rus ve Ermeni zulmünden kaçarak Kars’a yerleşmiştir. İlk olarak Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy’e, ardından Porsuklu Köyü'ne yerleşen aile, oradan Kars'ın merkez ilçesine bağlı Bozkale’ye, son olarak da Telek köyüne gelmiştir. Bahattin Yıldızoğlu, yedi çocuklu ailenin üçüncü çocuğudur. İlkokulu köyünde tamamlar. Ortaokula Arpaçay'da devam eden Yıldızoğlu, ikinci sınıftayken okuldan ayrılır ve abisinin yanına İstanbul’a çalışmaya gider. Burada değişik işlerde özellikle de konfeksiyon atölyelerinde çalışır. "Yıldızoğlu'nun âşıklığa ilgisi çocukluk yıllarında başlar. Köyünde yapılan âşık meclislerini takip edip dinlediği âşıkların türkülerini ezberler. Özellikle İlhami Demir, Murat Çobanoğlu, Murat Karahanlı ve İsmail Avcı gibi âşıklar onun bu sanata başlamasında etkili olan isimlerdir. En çok takip ettiği âşık, İsmail Avcı’dır. Aynı zamanda köylüsü olan İsmail Avcı’yı ustası olarak kabul eder. Âşıklık geleneğini, onu izleyerek ve bir nevi gizli çıraklığını yaparak öğrenir. İlk şiirini 1966 yılında söyler. Bu şiir köyün kızları ile karşılıklı atışma şeklindedir ancak şiirin tamamı kendisine aittir" (Balkaya 2017: 19). Gültekin Bulutoğlu yetiştirdiği tek çırağıdır. 1968 yılında Kibar Hanım ile evlenir. Bu evlilikten Gülsün, Kemal, Cemal, Arzu ve Yıldırım adlarında beş çocuğu dünyaya gelir. 1969 yılında askerlik hizmeti başlar. Erzincan ve Erzurum’da askerliğini tamamlayarak Kars’a döner. 1972 yılında Et ve Balık Kurumu Kars Şubesinde çalışmaya başlar. 1993 yılında bu kurumdan emekli olur. Hâlen Kars il merkezinde ikamet etmektedir.

Yıldızoğlu’nun çocukluk yılları köy ile yayla arasında ve daima tabiatla iç içe geçmiştir. Bu nedenle tabiat ve tabiata ait unsurlar şiirlerinde önemli bir yer tutar. Âşığın verdiği bilgilere göre ilk şiirlerini de tabiatta yalnızken söylemiştir. İş nedeniyle yaşamaya başladığı şehir hayatı da şiirlerine konu olmaya başlar, ancak daha çok şehir hayatı ile köy hayatını mukayese ederek, değişen sosyal yapı ve kültürü eleştiren türküler söyler. Çocukluğunda köy hayatıyla iç içe oluşu, gençliğinde yaşadığı gurbet hayatı ve ömrünün geri kalanını memuriyette geçirmesi âşığı hayata dair hemen her türlü durumlarla karşılaştırmış ve bu nedenle şiirlerinde sosyal hayatı düzenleyici konular sıklıkla yer almıştır. Bunun yanında özellikle vatan sevgisi en sık işlediği konular arasındadır.

Âşık şiirinde kullanılan hemen her tür ve biçimde eser veren Yıldızoğlu, bütün şiirlerini hece ölçüsü ile söylemiştir. Şiirlerinin önemli bir kısmı on bir heceli koşmalardan oluşmaktadır. Bununla birlikte kendisine ait manileri, yedili ve sekizli türküleri de bulunmaktadır. Âşığın on beş hece ölçüsüyle söylediği divanları, sekiz heceli sicillemeleri ve bir de âşıknamesi (Balkaya 2017: 10-14) vardır.

Yıldızoğlu şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Bununla beraber şiirlerinde yerel ağız özelliklerine bağlı, anlaşılması güç sözcükler de vardır. Azerbaycan’dan gelmiş olmak, coğrafi ve kültürel yakınlık gibi özellikleri nedeniyle Azerbaycan âşıklık geleneği hakkında da bilgisi olan Yıldızoğlu, kimi şiirlerinde bu coğrafyanın sanatını ve lehçesini ustalıkla kullanmaktadır. Bir de çırak yetiştirmiş olması geleneğin bir sonraki döneme aktarılması açısından oldukça önemlidir. Yıldızoğlu, bütün âşık havalarını bildiğini ve çaldığını söylemektedir.

Yıldızoğlu Kars, Erzurum ve Sivas’ta yapılan Âşık Bayramı programlarına katılmış ve değişik ödüller almıştır. İlk yurt dışı seyahatini 1994’te Almanya’ya yapmış daha sonra Hollanda, Belçika ve Fransa’da kimi programlarda çalıp söylemiştir. 2015 yılında Azerbaycan'da düzenlenen ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği âşıklar bayramı programına Âşık Sabri Yokuş’la birlikte katılmıştır (Balkaya 2017: 23). Bugüne kadar Kara Perde (1994), Felek (1996), Yılları Bekle (1997), Emioğulları Atışması Âşık Bahattin Yıldızoğlu- Âşık Arif Tellioğlu (1997), Sen de Gel (1998) ve Sorma Beni Git (1999) adlı altı kaseti piyasaya çıkmıştır. “Kağnılı Baba”, “Yar Kurşunu” ve “Yedi Yıldızlar” başlıklı üç hikâyesi vardır.

Kaynakça

Balkaya, Adem (2017). Âşık Bahattin Yıldızoğlu ve Şiir Dünyası Hayatı ve Eserleri Üzerine İnceleme. Erzurum: Fenomen Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ADEM BALKAYA
Yayın Tarihi: 21.05.2018
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Kara Perde- / -1994Şiir
Felek- / -1996Şiir
Yılları Bekle- / -1997Şiir
Emioğulları Atışması Âşık Bahattin Yıldızoğlu- Âşık Arif Tellioğlu- / -1997Şiir
Sen de Gel- / -1998Şiir
Sorma Beni Git- / -1999Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞİMŞEKOĞLU, Ercan Şimşekoğlud. 24.01.1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BURHANÎ, Dursun Durdağıd. 12.03.1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CELAL HOCA, Celal Bulutd. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Erol Çankayad. 15 Kasım 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Nejat Elibold. 3 Şubat 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Kotd. 01 Ekim 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7EFKÂRÎ, Ali Demird. 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8DOĞAN ARSLANd. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9TABİB/TABİBÎ, Ebubekir Abayd. 1928 - ö. 30.06.2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10REŞAT, Reşat Gençd. 1940 - ö. 1994Madde AdıGörüntüle
11GERÇEK/LÜTFİ/SEFİL GERÇEK, Lütfi Gerçekd. 1924 - ö. 1997Madde AdıGörüntüle
12KAYA YALÇINERd. 1901 - ö. 1978Madde AdıGörüntüle