BÂHİR, Sokullu-zâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Bey

(d. ?/? - ö. 1164/1750-51)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan Bâhir’in asıl adı İsmail’dir. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın torunlarından Ali Bey’in oğludur. Daha çok İbrahim Han-zâde Hattat İsmail Bey olarak tanındı. Böyle tanınmasına sebep Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı İsmihan Sultan ile Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın oğulları İbrahim Han’ın soyundan gelmesidir. 1164/1750-51 yılında vefat eden İsmail Bâhir Bey, Eyüp’te atalarının türbesinin yanına defnedildi. Müstakim-zâde “Mîr İsma’îl buldı me’vâda makâm” mısraını ölümüne tarih olarak düşürdü.

Derviş tabiatlı, vakur bir yapıya sahip olan İsmail Bey, iyi bir hattat olmasıyla temayüz etti. Meşhur hat ustalarından biri olan Hoca Mehmed Râsim Efendi’den hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini meşk ederek icazet alırken nestalik hattını da Kâtib-zâde Mehmed Refî’ Efendi’den meşk etti. Hat ve inşanın yanında şairliğiyle de tanındı. Yazdığı şiirlerde Bâhir mahlasını kullanan şairin, kaynaklarda herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi verilmediği gibi herhangi bir şiirinden de örnek verilmemiştir.

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay. 353.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 32.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 88.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 124.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Ankara: KB Yay. 62.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.09.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Doğum YeriGörüntüle
2Monad Balkand. 27 Ocak 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TERSANELİ, Ahmed Reisd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Doğum YılıGörüntüle
5Monad Balkand. 27 Ocak 1942 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TERSANELİ, Ahmed Reisd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
8Monad Balkand. 27 Ocak 1942 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TERSANELİ, Ahmed Reisd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839MeslekGörüntüle
11Monad Balkand. 27 Ocak 1942 - ö. ?MeslekGörüntüle
12TERSANELİ, Ahmed Reisd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Monad Balkand. 27 Ocak 1942 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TERSANELİ, Ahmed Reisd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Madde AdıGörüntüle
17Monad Balkand. 27 Ocak 1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TERSANELİ, Ahmed Reisd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle